Arhive categorie: Afaceri

Trei investitori spanioli sunt interesați de Caraș-Severin

Reprezentanții Consiliului Județean Caraș-Severin au primit ieri vizita unei delegații conduse de consulul onorific al Spaniei la Timișoara, E.S. José Miguel Viñals, din care au făcut parte trei investitori spanioli interesați să dezvolte un proiect de parc eolian în zona Naidăș.

„L-am invitat la discuții pe primarul comunei Naidăș, Marius Pohanka, pentru că este o investiție pe care o consider oportună pentru dezvoltarea comunității sale. Tot cu acest prilej am reconfirmat sprijinul Consiliului Județean Caraș- Severin pe partea de urbanism. Mai sunt multe detalii tehnice pe care trebuie sã le stabileascã în etapele următoare, dar lucrurile au început să fie puse în mișcare, ceea ce nu poate decât să mă bucure“, a declarat Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

La rândul său, E.S. José Miguel Viñals a ținut să precizeze că județul nostru „va juca un important rol în România viitorului“.

ANPC a avut o întrevedere cu Camera de Comerț Americană

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), împreună cu Camera de Comerț Americană, își propun să îmbunătățească anumite aspecte care pot fi spre binele consumatorilor.

În cadrul unei întrevederi cu AmCham-Camera de Comerț Americană, ANPC a abordat, în principal, planurile pe termen scurt și mediu prin care se urmărește îmbunătățirea experienței consumatorilor.

De asemenea, președintele ANPC, Claudiu Dolot, consideră că prin prezența sa la anumite grupuri de lucru din cadrul Camerei de Comerț Americane pot fi puse în practică temele abordate: „Pentru a lua cele mai bune decizii și a trasa direcții cât mai realiste, este nevoie de o prezență la firul ierbii. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor rămâne o instituție de control, însă dincolo de acest aspect, ea trebuie să devină o instituție cât mai apropiată de consumatori și parteneri”.

Trei proiecte din Caraș-Severin primesc finanțare prin Regio-POR, Axa prioritară 2

În cursul lunii februarie, la nivelul Regiunii Vest, 26 de noi contracte de finanțare au fost semnate, în cadrul Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

Din totalul celor 26 de contracte semnate, 8 proiecte, prin care se solicită 20,55 milioane lei, se vor implementa în județul Arad, 3 proiecte, prin care se solicită 5,09 milioane lei, în județul Caraș-Severin, 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,99 milioane lei, în județul Hunedoara, iar 10 proiecte, prin care se solicită 20,66 milioane lei, se vor implementa în județul Timiș.

La nivelul Regiunii Vest, până în prezent au fost semnate 327 de contracte de finanțare pentru acordarea de ajutoare de minimis microîntreprinderilor, cu o valoare nerambursabilă de 242,95 milioane lei (49,83 mil. euro), în cadrul Axei Prioritare 2, Prioritatea de Investiții 2.1.A (apelurile 1 și 2). În cadrul Priorității de Investiții 2.2, dedicată microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (apelurile 1 și 2), au fost contractate în total 96 de proiecte, a căror valoare nerambursabilă este de 256,16 milioane lei (52,54 mil. euro).

Agenţia de Dezvoltare Locală Reşiţa, mijlocitor pentru vânzarea sau închirierea de proprietăţi

Pentru a avea o evidență cât mai clară a proprietăților disponibile pentru potențialii investitori, Agenția de Dezvoltare Locală Reșița a demarat crearea unei baze de date care să conțină toate clădirile și terenurile disponibile pentru vânzare sau închiriere pe raza municipiului Reșița.

Agenția de Dezvoltare Locală Reșița SA (ADLR) este o companie publică, al cărei acționar majoritar este Primăria Reșița, ce are ca principală activitate administrarea parcului industrial din oraș și atragerea de investitori. ADLR este, de fapt, un mijlocitor între cei care doresc să pună la dispoziție spații sau terenuri și cei care doresc să facă investiții în oraș.

Astfel, persoanele fizice sau juridice care doresc să vândă sau să închirieze proprietăți sunt așteptate să contacteze Agenția de Dezvoltare Locală Reșița, la numărul de telefon 0722/264 918.

ADR Vest oferă finanţare pentru digitalizarea afacerii

Începând cu perioada de programare 2021-2027, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor îndeplini funcția de Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale, care vor fi elaborate distinct la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de viitoare Autoritate de Management, va pregăti și negocia direct cu Comisia Europeană propriul Program Operațional Regional, în funcție de nevoile și specificul regional, va elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, va evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, va gestiona implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari.

În prezent, ADR Vest demarează procesul de programare și elaborare a Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest, conceput în baza necesităților reale ale regiunii, program ce presupune corelarea acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel European; investițiile propuse urmând a se concentra pe cinci mari obiective de politică ale Comisiei Europene: o Europă mai inteligentă, mai verde, mai conectată, mai socială și mai aproape de cetățeni.

În acest sens, potrivit declarațiilor venite din partea reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest – ADR Vest, se lucrează la elaborarea POR Vest 2021-2027, iar “pentru componenta care va sprijini digitalizarea afacerilor vrem să aflăm nevoile reale ale mediului economic din regiune! Ajută-ne să aflăm ce nevoi ai pentru compania ta, completează CHESTIONARUL ADR Vest! Astfel, invităm reprezentanții firmelor din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara să răspundă la întrebările din chestionarul anexat până în data de 15 februarie 2021 https://adrvest.ro/chestionar-digitalizare/. Rezultatele se vor regăsi în noua linie de finanțare a proiectului.” (Foto: DoingBusiness.ro)

Eveniment online despre fondurile de coeziune

PressHub și Viața Liberă organizează evenimentul online 2021 – Fonduri De Coeziune. Acesta va avea loc joi, 25 februarie, la ora 15:00.

În cadrul evenimentului vor fi puse în discuție mai multe aspecte legate de fondurile de coeziune, vulnerabilitățile și oportunitățile legate de fonduri europene în accesarea și implementarea lor și cum poate fi crescută eficiența acestor fonduri.

Printre invitații prezenți la eveniment se numără Cristian Ghinea, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Aida Liha Matejicek, şef de unitate (România) DG Regio, Ramona Strugariu, membră a Parlamentului European, Bogdan Rogin, expert pe Fonduri Europene, Marius Vasiliu, secretar de stat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Valeria Tudora, consultant achiziții publice, Eugenia Marin, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, și Claudiu Constantin Dumitrescu, procuror șef de serviciu al Secției a II-a din DNA, Serviciul de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Conferința este parte a proiectului Cohesion Policy Closer to Citizens, proiect co-finanțat de Comisia Europeană, prin DG Regio. (Foto: Finantare.ro)

Au fost aprobate formularele Declaraţiilor 100 şi 710

Atât modificarea și completarea formularului 100, care reprezintă declarația privind obligația de plată la bugetul de stat, cât și formularul 710, care constă în declarația rectificativă, au fost aprobate recent de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularelor menționate a fost necesară în urma modificărilor pivind codurile fiscale. Formularul 100 se utilizează odată cu începerea obligațiilor fiscale, care au termen legal până în 25 ianuarie 2021, iar formularul 710 se utilizează, după caz, începând cu data intrării în vigoare a ordinului.

Plătitorii de impozite pe veniturile microîntreprinderilor consideră că cele două formulare trebuie să cuprindă rânduri dedicate: sponsorizării burselor acordate elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional dual, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 1/2011 şi completările ulterioare, precum şi costurilor pentru punerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice.

Aplicaţia pentru completarea formularului 094, disponibilă în format electronic

Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția contribuabililor aplicația pentru completarea în format electronic a formularului 094, în vederea digitalizării și simplificării raportărilor fiscale. Acesta va fi disponibil începând din data de 20 ianuarie pe site-ul agenției, l secțiunea Servicii online/Declarații electronice/Descărcare declarații.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare din domeniul TVA, și anume titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, echivalent în lei, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, formularul 094. De asemenea, formularul se depune și de către persoanele impozabile care au utilizat luna ca perioadă fiscală întrucât au efectuat în anul 2019 sau în anii anteriori achiziții intracomunitare de bunuri și care revin la utilizarea trimestrului, pentru că în anul 2020 nu au efectuat nicio achiziție intracomunitară de bunuri, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul de 100.000 euro.

Aceasta nu este o obligație pentru persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310.

Ultima săptămână pentru depunerea proiectelor destinate IMM-urilor din Regiunea Vest

În această perioadă ADR Vest preia cererile de finanţare în cadrul noului apel de proiecte pentru susținerea IMM-urilor. Proiectele mai pot fi depuse, prin aplicația MySMIS, până luni, 30 noiembrie, ora 12.00, când se încheie perioada de depunere.

Firmele din Regiunea Vest beneficiază de o alocare financiară de 17.655.000 de euro în cadrul apelului aferent Axei Prioritare 2 a POR 2014-2020, Prioritatea de Investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” (PI 2.2 – IMM, Apelul 2020).

Cei de la ADR Vest spun că pot accesa aceste finanţări întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban, inclusiv sate aparținătoare de orașe, sau întreprinderile mijlocii din mediul rural, iar investițiile eligibile finanțabile vizează construirea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, respectiv dotarea cu active corporale și necorporale.

„Vă reamintim totodată, că, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, a realizat broșura „Finanțări nerambursabile pentru întreprinderile mici și mijlocii – Cum pregătești un proiect de succes”. Broșura poate fi consultată pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/10/Brosura-PI-2.2-IMM-ADR-Vest.pdf“, se arată în comunicatul emis de ADR Vest.

De asemenea, Helpdesk-ul ADR Vest (e-mail helpdesk@adrvest.ro / tel. 0256-491.923) le stă la dispoziţie tuturor celor care doresc informaţii suplimentare cu privire la finanţările nerambursabile disponibile în cadrul Regio-POR.

Start la depunerea proiectelor pentru IMM-uri, pe Apelul 2020

Începând de ieri, 30 octombrie 2020, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de finanțări nerambursabile consistente prin #Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020.

„Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, #ADR Vest, Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, a realizat broșura „Finanțări nerambursabile pentru întreprinderile mici și mijlocii – Cum pregătești un proiect de succes”. Broșura poate fi consultată pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/apeluri-lansate/pi-2-2-imm-uri-apel-2020/.Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 17.655.000 de euro în cadrul acestui apel de proiecte. Așteptăm cererile de finanțare, prin aplicația MySMIS, până în 30 noiembrie 2020, ora 12.00“, spun cei de la ADR Vest.

Seminar pentru IMM-urile interesate de fonduri europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a dat startul depunerii cererilor de finanțare în cadrul noului apel de proiecte având că scop susținerea IMM-urilor, cereri care vor fi depuse până în 30 octombrie.

ADR Vest insistă pe faptul că la baza realizării unui proiect viabil se află cunoașterea de informații. De aceea, a venit în sprijinul celor interesați cu un seminar online, care a avut loc vineri, 9 octombrie, la ora 11.

Regiunea Vest beneficiază de 17.655.000 de euro în cadrul apelului aferent Axei prioritare 2 a Regio-POR 2014-2020, Prioritatea de Investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (PI 2.2 IMM – apel 2020).

ADR-Vest mai menționează faptul că „Apelul se adresează IMM-urilor din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Nu sunt eligibile microîntreprinderile”.

O cafea din… fonduri europene, la Caransebeş

Prin proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, derulat de Primăria oraşului, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență, la Caransebeş s-a deschis recent o cafenea. Ideea i-a venit lui Daniel Trulea după ce a văzut că, în zona central a municipiului, pasionații de cafea nu au unde să beneficieze de produse de bună calitate la un preț corect.

„Cafeneaua noastră, situată în Centrul Vechi, pe strada Efrem Zăcan, la numărul 6, chiar lângă Primărie, oferă o varietate de băuturi pe bază de cafea, dar și un meniu cuprinzător de ceai și ciocolată caldă, completat de cocktailuri originale. De asemenea, avem un parteneriat cu o cofetărie și un magazin de sandvișuri. Cafeneaua noastră oferă o atmosferă liniștită, confortul și aerul tineresc de care clienții au nevoie pentru a se revitaliza și relaxa”, spune Daniel Trulea, patronul firmei Daniel East Cofee Shop. Pentru toate acestea, întreprinzătorul caransebeșean a beneficiat de aproape 112.000 de lei prin proiect.

Afacerea pe roţi a lui Marius Cebuc

După ani de pribegie prin străinătate, caransebeșeanul Marius Cebuc s-a întors acasă cu ideea de a avea propria afacere, după exemplul celor din Portugalia. Aşa a luat naştere mica afacere pe roți, CIPIAMI CRONOS FOOD, prin care să vine în fața clienților cu produse proaspete. În demersul său, Marius Cebuc a beneficiat de proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, derulat de Primăria municipiului, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș.

„Mi-am dorit de mult să am o mică rulotă mobilă cu diverse produse de fast-food, unele după rețete pe care le-am învățat în Portugalia, unde am văzut de cât succes se bucură acolo micile afaceri pe roți, cu sandvișuri, burgeri, cartofi prăjiți, băuturi răcoritoare sau cafea. Așa că mi-am zis să încerc și acasă, în Caransebeș”, a spus Cebuc, care a primit prin proiect aproximativ 112.000 de lei pentru a-și achiziționa rulota și a o dota cu toate cele de trebuință.

Proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș” are o valoare totală de 24.120.320,06 lei, fiind derulat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

ADR Vest a lansat un nou apel de proiecte pentru susținerea IMM-urilor

ADR Vest anunţă faptul că noi finanțări nerambursabile sunt disponibile prin Regio-POR 2014-2020, destinate întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest. Cererile de finanțare vor putea fi depuse până în 30 septembrie, ora 12.00.

„Regiunea Vest dispune de o alocare de 17.655.000 euro în cadrul acestui apel de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1,5 milioane euro și maximum 6 milioane euro. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderile mici și mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii“, informează ADR Vest.

Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (cu mai puțin de 10 salariaţi, care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 mil. euro, echivalent în lei).

Se vor acorda următoarele categorii de ajutor de stat: ajutor de stat regional pentru investiții și ajutor de minimis. Investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru: construirea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii; dotarea cu active corporale și necorporale.

Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale. Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de: crearea unei noi unități de producție/ prestare servicii; extinderea capacității unei unități existente; diversificarea producției unei unități existente prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate.

În Regiunea Vest, pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de minimum 45% pentru întreprinderile mici și minimum 55% pentru întreprinderile mijlocii. Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS. Ordinul MLPDA nr. 3713/ 28.08.2020, precum și Ghidul specific pot fi consultate pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/apeluri-lansate/pi-2-2-imm-uri-apel-2020/.

Mini-afacerea lui Nea Ilie de la Caransebeş

Pensionarul Ilie Șuta a dorit să-și pună în valoare experiența de zeci de ani în prelucrarea lemnului și să producă mobilier, ferestre și uși din lemn, prin intermediul proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, derulat de Primăria Caransebeș, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș.

„Afacerea mea, SC Mobila Ilie SRL, înseamnă un atelier care se ocupă cu fabricarea mobilei și a altor elemente din lemn masiv. Produc mobilă la comandă, atât pentru locuințe private, cât și pentru instituții publice, iar prin proiect am reușit să mă dotez cu echipamente foarte moderne, finanțarea fiind de peste 110.000 de lei”, a spus Ilie Șuta, neobosit ca în vremurile tinereții, care lucrează acum la atelierul din curtea Transal Urbis.

Proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș” are o valoare totală de 24,1 milioane de lei, fiind derulat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

La Caransebeş, se face curăţenie din fonduri europene

La Caransebeş continuă seria inițiativelor private demarate prin proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, derulat de Primărie, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență.

Ultima firmă înfiinţată astfel, SC VIO ANY SRL, oferă servicii de curățenie la domiciliu atât în oraş, cât și în localitățile învecinate. „Atunci când facem curățenie la domiciliu, folosim produse de profil profesionale și echipamente de înaltă calitate, speciale pentru locuințe de mici sau mari suprafețe, indiferent dacă este vorba de case, vile, garsoniere, apartamente sau scări de bloc”, a spus Ciprian Szekely, cel care a beneficiat prin proiect de peste 111.000 de lei pe care i-a investit în echipamente profesionale și care alături de soție face curățenie la domiciliul clienților.

Mica afacere a fost vizitată zilele trecute de primarul Felix Borcean și membrii echipei de implementare a proiectului, care i-au urat lui Ciprian Szekely succes în demersul său și la cât mai mulți clienți.

O nouă afacere de familie demarată din fonduri europene, la Caransebeş

După croitoria pentru retuşuri din Piaţa Gugulanilor, investiţie de aproximativ 25.000 de euro, care şi-a început activitatea la sfârşitul lunii iunie, o nouă afacere de familie a demarat recent la Caransebeş. De data aceasta este vorba de o vulcanizare cu cele mai moderne dotări, pentru echilibrări dinamice, îndreptări jante, montări-demontări roţi sau umflare cu azot a pneurilor, inițiatoarea micii afaceri fiind Marusia Toth, sprijinită de fiul ei. Minigrantul este de peste 111.000 de lei și a fost accesat prin proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, derulat de Primărie, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență.

Primarul Felix Borcean și membrii echipei de implementare a proiectului au văzut zilele trecute la fața locului mica inițiativă privată a Marusiei Toth, iar concluzia a fost unanimă: astfel de inițiative private dezvoltă viața economică și socială a Caransebeșului, atât prin locuri de muncă pentru persoanele defavorizate, cât și prin servicii de calitate în domeniul reparațiilor auto.

Patronii din Caraş-Severin sunt ajutaţi de ADR Vest să îşi dezvolte afacerile

La sfârşitul acestei luni, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de coordonator al biroului de reprezentare a rețelei Enterprise Europe Network (EEN) pentru Regiunile Vest și Sud-Vest România, organizează o sesiune de informare online destinată întreprinderilor din județul Caraș-Severin care doresc să inițieze parteneriate de afaceri cu alte companii la nivel mondial.

Evenimentul, programat în data de 30 iulie 2020, cu începere de la ora 11.00, este deschis firmelor interesate de „Creșterea afacerilor prin internaționalizare”, aceasta fiind tematica sesiunii.

În cadrul întâlnirii vor fi prezentate serviciile gratuite de suport pentru afaceri oferite de ADR Vest, pentru: internaționalizare – dezvoltarea de parteneriate de afaceri transnaționale, accesul la o bază de date cu cereri și oferte de produse și servicii, tehnologie, know-how și parteneriate pentru proiecte internaționale de cercetare și dezvoltare, accesul la legislație, standarde, certificări UE și informații de piață, accesul la finanțare și fonduri UE.

Participarea la sesiune, care se va desfășura online pe platforma Webex, este gratuită. Doritorii sunt rugați să confirme participarea printr-un e-mail pe adresa mihaela.havrileti@adrvest.ro, până în 27 iulie 2020, ora 16.00. În data de 28 iulie vor primi link-ul pentru accesul pe platforma Webex, în vederea participării la eveniment. Pentru informații suplimentare puteți contacta ADR Vest – Biroul Teritorial Reșița, Piața 1 Decembrie nr. 1, etaj 9, tel. 0255-213.463/ 0744.476.180.

Dumnezeu ne dă, dar până punem în traistă…

Parafrazându-l pe Goga, putem spune că ”Munții noștri piatră poartă, noi cerșim din poartă-n poartă” de peste nouă ani. Cel puțin așa se întâmplă cu o licență de exploatare de calcar industrial de la Ocna de Fier, un proiect început în septembrie 2011, prin asocierea Consiliului Județean Caraș-Severin cu SC Apergmin SRL, cu sediul în Reșița.

De ani de zile, se încearcă promovarea aprobării prin Ordonanță de Urgență a licenței de exploatare de la Ocna de Fier și publicarea ei în Monitorul Oficial, ca să poată intra în vigoare și să producă efecte. Deși documentațiile depuse sunt bine întocmite, din cauza multor schimbări din componența Guvernului, licența nu a fost publicată nici în ziua de azi – se arată în raportul de activitate al societății Apergmin pentru anul 2019. De menționat că acest document trebuie semnat de mai mulți miniștri, iar schimbarea unuia singur duce la reluarea procedurii. Și ei se tot schimbă…

În tot acest timp, societatea a efectuat mai mulți pași pentru punerea în practică a proiectului, respectiv: achiziționarea terenurilor, obținerea avizelor și autorizațiilor, avizarea proiectului și reabilitarea a două drumuri forestiere în valoare de peste un milion de euro ca variante de ocolire a localității Ocna de Fier.

Aprobarea licenței este ultimul pas în implementarea proiectului, respectiv realizarea instalației industriale pentru producția de microgranulate de carbonat de calciu. Acestea sunt folosite în domeniul industrial, agricultură sau în compoziția unor medicamente.

Totuși, după respingeri repetate, s-a obținut un nou permis de exploatare a zăcământului de calcar industrial din perimetrul Poiana Dănilii – unul dintre cele trei perimetre cuprinse în proiect și singurul exploatat la această oră – ca modalitate de continuare a valorificării acestuia. Astfel că, în 2019, s-au exploatat prin această modalitate peste 40.500 tone de piatră brută care au fost vândute firmelor din regiune.

Deci, ca și în alte domenii, materia brută primează în fața produselor prelucrate și, în plus, cu mult timp pierdut, mulți nervi, răbdare și bani irosite.

Croitorie din fonduri europene, la Piaţa Gugulanilor din Caransebeş

La Caransebeş a luat fiinţă, prin intermediul fondurilor europene, o croitorie pentru retuşuri, ampasată în Piaţa Gugulanilor. Inițiativa, în valoare de aproximativ 25.000 de euro, a fost realizată prin proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, derulat de Primărie, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență din municipiu, și beneficiază de cea mai modernă aparatură în domeniu.

„SC Artizanat Daria și Flavius SRL, cinstește arta tradițională și nu uită portul tradițional românesc – este moto-ul după care ne desfășurăm activitatea. Viziunea firmei noastre constă în amenajarea și dotarea unui atelier de croitorie pentru retușuri care, în timp, să reprezinte un punct de reper pentru Caransebeș, iar serviciile puse la dispoziția clienților să reprezinte un etalon. Mai mult, prin mica noastră afacere vom contribui și la creșterea nivelului de trai al persoanelor care lucrează în firma noastră”, au declarat inițiatorii micii afaceri de croitorie pentru retușuri.

Primarul Felix Borcean și membrii echipei de implementare a proiectului au văzut la fața locului mica inițiativă privată a SC Artizanat Daria și Flavius SRL. Edilul a afirmat că astfel de inițiative private sunt benefice pentru viața economică și socială a municipiului Caransebeș, asigurând locuri de muncă pentru persoanele defavorizate, dar și servicii de calitate în domeniul croitoriei.