Anunț Publicare Posturi Vacante

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 12.07.2024

Decizia cu nr. 895 din 12.07.2024

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

– Electrician/Electromecanic – Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare – Oravița – 2 posturi
– Instalator/Muncitor necalificat – Serviciul Rețele de Canal – Caransebeș – 1 post
– Instalator/Muncitor necalificat – Serviciul Rețele de Canal-Reșița – 1 post
– Instalator/Muncitor necalificat – Serviciul Rețele de Canal-Moldova Nouă – 1 post
– Electromecanic/Instalator – Serviciul Rețele de Apă-Moldova Nouă – 1 post
– Instalator – Serviciul Rețele de Apă – Reșița – 1 post
– Sudor – Serviciul Rețele de Apă – Reșița – 1 post
– Instalator/Muncitor necalificat (deservent vidanjă) – Serviciul Auto-Mecanizare – Reșița – 1 post

– Conducător Auto-Serviciul Auto Mecanizare – Reșița – 1 post
– Cititor contoare – Compartiment Digitalizare, Citire-Telecitire Contoare – Reșița – 1 post
– Cititor contoare – Compartiment Digitalizare, Citire-Telecitire Contoare – Bocșa – 1 post
– Operator la tratarea apei tehnologice /Muncitor necalificat – Serviciul Tratarea apei și Stații de pompare Oravița – 1 post
– Operator la tratarea apei tehnologice /Muncitor necalificat – Serviciul Tratarea apei și Stații de pompare Reșița – 1 post
– Auditor Intern – Compartiment Audit Intern – Reșița – 2 posturi
– Proiectant Inginer Instalații/Inginer Construcții – Compartiment Patrimoniu, Gestiune active – Reșița – 1 post
– Inginer/Subinginer – Compartiment Patrimoniu, Gestiune active – Reșița – 1 post
– Inginer/Subinginer – Serviciul Tratarea apei și Stații de pompare – Reșița – 1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, la Compartimentul Resurse Umane începând cu data de 12.07.2024-17.07.2024 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 18.07.2024, de la ora 08:00 până la ora 13:00.

Concursul va avea loc în data de 19.07.2024, ora 10:00.

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Compartimentul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon 0730909254.

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA