ANUNȚ!
Plata taxei anuale a locurilor de parcare
domiciliu/reşedinţă

Municipiul Reşiţa, prin Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Reşiţa, str. P.Maior , nr.2, Serviciul Parcări, vă aduce la cunoştinţă faptul că plata taxelor de parcare pe anul 2024 se poate efectua în intervalul 15.01.2024 – 31.03.2024, după următorul program:
Luni-Miercuri 08:00-14:30
Marţi-Joi 08:00-15:30
Vineri 08:00-12:00
Documente necesare:
– Certificat de înmatriculare (talon autoturism) cu viza I.T.P. la zi, dacă autoturismul este în proprietatea solicitantului, sau contract comodat, împuternicire notarială dacă autovehiculul nu este în proprietate;
– Buletin de identitate solicitant;
– Certificat de încadrare în grad de handicap pentru deținătorii de locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități, după caz.
Reînnoirea (prelungirea) abonamentului de parcare se poate face:
– Fizic: în intervalul 15.01.2024-31.03.2024, la Compartimentul Parcări de Reședință – str. P. Maior Nr.2, cam. 3310 (Bloc 800)
– Online: pe pagina Primăriei Municipiului Reșița, accesând Portalul de Servicii Electronice categoria Parcări de Reședință sau pe platforma parcaridedomiciliu.primariaresita.ro.
!!! Depăşirea acestui termen de plată are ca efect, indiferent de motivaţia invocată de fostul utilizator, în declararea locului ca fiind vacant.
Pentru a eficientiza procesul de plată a taxei de parcare, vă îndemnăm să adoptați modalitatea de plată online, asigurându-vă astfel de evitarea cozilor și de o plată rapidă și sigură.
Taxele aferente ocupării locului de parcare pentru anul 2024 au rămas neschimbate acestea fiind în cuantum de:
-autoturism înmatriculat în Romania: 149.94 lei pentru întreg anul 2024;
-autoturism înmatriculat în altă țară: 299.88 lei pentru întreg anul 2024;
-persoanele cu handicap/dizabilități beneficiază de gratuitate.
Informaţii suplimentare la telefon 0255/212483 interior 20, tel. 0774677391.