Firmele primesc stimulente financiare dacă angajează elevi și studenți pe perioada vacanței

bursa

Printr-un comunicat sosit la redacție, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin reamintește celor interesați faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă (valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei).

Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

De stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus beneficiază angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor/studenţilor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:

– angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Informații detaliate privind acordarea stimulentelor pentru angajarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro la secțiunea Persoane juridice/Stimulente acordate angajatorilor, sau pot fi obținute la sediile AJOFM Caraș-Severin din județ sau la telefon 0255/212160.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × 4 =