ANUNŢ IMPORTANT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞIŢA

I. în conformitate cu prevederile Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
„Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.
în scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.
Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia”.

Vă informăm că nerespectarea prevederilor legii sus menţionate, se sancţionează în baza prevederilor art. 16 din Hotărârea nr. 707 din 5 septembrie 2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu amendă contravenţională de la 750 lei la 5000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5000 lei la 20000 lei în cazul persoanelor juridice.
II. în baza art. 1, litera g) şi m), din Anexa nr.l la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.60 din 18.02.2020, privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reşiţa,
„Autorităţile publice, instituţiile publice şi private, opertorii economici, asociaţiile guvernamentale, alte persoane juridice şi fizice au următoarele obligaţii:
g) Să îndepărteze de pe terenurile deţinute sau folosite sub orice titlu buruienile care cresc pe lângă bordure, garduri, stâlpi, împrejmuiri şi în mod special, a celor cu potenţial allergen (ex. Ambrosia artemisiifolia – iarba pârloagelor), prin erbicidare,scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.
m) Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia să întreţină în mod corespunzător împrejurimile imobilelor, să asigure permanent întrţinere spaţiilor verzi din jurul imobilelor până la aleile şi căile de acces.
Nerespectarea prevederilor HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL sus menţionată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500- 2500 lei.

DIRECTOR EXECUTIV
GÂRTOI MARIUS LIVIU