La Răcăşdia s-a dat startul lucrărilor de cadastrare sistematică pentru întreaga comună

La Răcăşdia s-a dat startul lucrărilor de cadastrare sistematică pentru întreaga comună

Locuitorii din comuna Răcăşdia sunt asşteptaţi la biroul de informaţii, deschis la Biblioteca comunală, pentru a-şi depune actele necesare cadastrării sistematice. Astfel, în intervalul orar 8.30-13.30, exceptând ziua de luni, când preluarea actelor se va efectua începând cu ora 11.30, cetăţenii vor putea obţine orice informaţie cu privire la completarea dosarelor.

Documentele necesare sunt: extras de carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, succesiune, moştenire, înscrisuri de mână care dovedesc tranzacţia, după caz, certificate de deces, acte de identitate ale proprietarului şi documente atât pentru intravilan, cât şi pentru extravilan.

De asemenea, locuitorii comune sunt rugaţi ca în perioada lucrărilor de cadastrare să faciliteze accesul în proprietate al lucrătorilor firmei S.C. GEOLINK SRL şi să-i sprijine pentru rezolvare, cu operativitate, a problemelor legate de măsurători şi documentaţii.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •