ITM avertizează: „Agenţii chimici periculoşi se întâlnesc în aproape orice loc de muncă”

agenti chimici

Inspectoratul Teritorial de Muncă desfășoară în această perioadă mai multe acțiuni de prevenție, dar și de control, date fiind interesul mare al unor angajatori pentru a-și găsi muncitori, dar și disperarea multor persoane care au ajuns în șomaj.

Acțiunile de control vizează cu precădere modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi. Cei de la ITM susțin că sunt atenți la angajatorii din toate domeniile de activitate, urmărindu-se în mod special utilizatorii din aval şi întreprinderile mici şi mijlocii.

Inspectorii de muncă spun că urmăresc cu precădere prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele periculoase care ar putea fi prezente la locul de muncă, monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanţe periculoase, dar și centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

”Subliniem faptul că agenţii chimici periculoşi se întâlnesc în aproape orice loc de muncă (fabrici, magazine, saloane de coafură, unităţi sanitare, curăţătorii, şcoli, birouri etc.) şi pot fi orice substanţă sau preparat care, datorită proprietăţilor sale (fizice, chimice sau toxicologice) şi modului de folosire (în anumite cazuri este suficientă simpla prezenţă a acestora la locul de muncă), prezintă risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor”, ne-a declarat Mihaela Aga, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin.