Dosare incomplete, întocmire defectuoasă a foilor colective de prezenţă și multe altele, descoperite de inspectorii ITM Caraș-Severin

SEDIUL ITM

În luna septembrie 2022, activitatea de control a inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin e concretizată prin efectuarea a 199 controale specifice în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost identificate 248 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere și au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 48.500 lei.

Cele mai importante deficienţe identificate netransmiterea electronică a datelor contractului individual de muncă în cazul salariatului care a început activitatea la angajator; lipsa deciziei scrise prin care se desemnează o persoană cu atribuții de completare și transmitere a datelor în Revisal; nu se face dovada efectuării plăţii salariului către salariaţii îndreptăţiţi; dosare de personal incomplete; regulament intern și contract individual de muncă necompletate cu clauzele obligatorii; întocmire defectuoasă a foilor colective de prezenţă; neîntocmirea programării individuale/colective a concediului legal de odihnă; în cazul zilierilor nu se respectă cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți care nu poate fi mai mic decat valoarea/oră a salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată;

Mihaela Aga, purtătorul de cuvânt al ITM Caraș-Severin spune că la un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității; domeniul de activitate al acestui angajator sancţionat pentru muncă nedeclarată fiind restaurante.

Au fost comunicate instituției 9 evenimente care au avut ca urmări 6 cazuri de incapacitate temporară de muncă și 3 decese, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii. În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 457 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-a înregistrat 1 contract colectiv de muncă. La solicitarea scrisă a salariaților sau foștilor salariați, s-au întocmit 178 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la diverși angajatori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

9 − five =