ITM Caraș-Severin dă startul campaniei de prevenire în domeniul securității în muncă

itm verificari

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin desfășoară acțiuni de monitorizare a respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate, urmărind astfel conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderile mijlocii.

În Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă sunt stabilite principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Astfel, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale, cât și să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă.

În acest context şi având în vedere specificitatea întreprinderilor mijlocii care se confruntă adesea cu resurse limitate, cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate, care nu aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2023 s-a inclus Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii, iar durata de desfășurare a acțiunii de monitorizare este pe tot parcursul anului 2023.

Inspectorii de muncă transmit în format electronic sau pe suport de hârtie Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă la întreprindere, cu precizarea termenului de răspuns, respectiv 10 zile lucrătoare de la transmitere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 + 13 =