Reșițenii pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire

ajutor incalzire

Începând cu această săptămână și până pe 16 octombrie 2023, reșițenii pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire. Solicitările se pot depune și ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a lunii.

În baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile şi persoanele singure din municipiul Reşiţa al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1386 de lei – în cazul familiei –, respectiv 2053 de lei – în cazul persoanei singure, pot depune cereri și declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri pentru perioada 01.11.2023 – 31.03.2024. În baza aceluiași act normativ, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută mai sus pot beneficia lunar de suplimentul pentru energie, inclusiv în perioada sezonului rece.

Persoanele interesate vor ridica și vor depune cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei la ghişeul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Piața Republicii nr. 44) în perioada 02 -16 octombrie 2023. Solicitările se pot depune și ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a lunii.

Cererile vor fi însoțite de următoarele acte:

Factura de gaze naturale ( a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale);

Factura de energie electrică ( a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică);

Copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani;

Copie xerox după actul de proprietate, certificat moştenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donaţie/ contract cu clauză de abitaţie/contract de comodat/contractul de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;

Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului ( pentru posesorii de autoturisme);

Adeverința de la Asociația de locatari/proprietari, în care se certifică nominal persoanele care locuiesc și sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanța privind plata gunoiului menajer eliberată de SC BRANTNER SA pentru situațiile unde nu există asociație de proprietari;

Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă.

Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă, cupoane de pensii, cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare, acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.

Adeverinţă eliberată de către Serviciul Public Direcţia Impozite şi Taxe din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deţinute de către familie sau persoanele singure, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two + 8 =