Prelungire de termene în cazul contractelor încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate

CJAS CS

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin informează furnizorii care, la data de 30 iunie se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, că aceste contracte se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31 iulie2019, prin acte adiţionale. Decizia a fost luată în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia : documente, condiţii de eligibilitate, etc.

Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale ( H.G. nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare);

Actele adiţionale pentru luna iulie se încheie până la data de 28 iunie, prin semnarea de către ambele părţi