CJAS Caraș-Severin vine cu precizări privind recuperarea concediilor medicale din bugetul Fondului Național Unic

CJAS CS

Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor actelor normative în vigoare. Termenul de depunere a cererilor de recuperare este  5 – 25 ale fiecărei luni, iar solicitarea de recuperare depusă de către angajator trebuie să conțină mai multe documente. acestea sunt cerere tip conform Ordin nr. 15/2018/1311/2017 – Anexa nr. 10 la norme; centralizator concedii medicale – Anexa nr. 1 la norme; exemplarul 2 al concediilor medicale (exemplar roz); adeverința de la angajator, din care să rezulte numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat asiguratul în ultimele 12/24 luni; Declarația 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; baza de calcul a indemnizației de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare concediu medical, cu specificarea veniturilor lunare și a numărului de zile din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare; copie certificat medical “inițial”,  în cazul certificatelor medicale “în continuare” și dovada plății concediului medical către asigurat (stat de plata sau, în cazul viramentelor pe card, ordin de plată pentru salarii și borderou virament pe card).

„Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Dacă în urma procesării și verificării se constată erori de ordin economic sau medical, CAS Caraș-Severin transmite persoanelor juridice referatul de respingere la plată a certificatelor medicale ce nu întrunesc condițiile de plată. Referatul de respingere la plată se transmite la adresa societății înscrisă în cererea de recuperare a sumelor. Termenul de remediere a erorilor curge de la momentul transmiterii motivelor ce au dus la respingerea la plată“, a precizat ec. Ionuț Mihai Popovici, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

Pentru persoana care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplineşte condiţia privind stagiul de asigurare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 5 =