CJAS Caraş-Severin organizează sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale

Arcadia medicina muncii1

Reprezentanții CJAS Caraș-Severin au anunțat că în perioada iunie-iulie, organizează sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale transmit cererile de contractare însoţite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin, şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către aceasta, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitate în sistemul de asigurări de sănătate, până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Documentele necesare încheierii contractelor, termenele limită pentru depunere a documentelor precum şi calendarul de activități specifice procesului de contractare vor fi afişate pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate Caraş Severin ( www.cnas.ro/cjas-cs)  şi la sediul instituţiei.

„Precizăm că  procesul de contractare se desfășoară vând în vedere prevederile: Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate“, a declarat Flavius Rotariu, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − 3 =