Personal exploatat de angajatori

Munca Depositphotos

Luna trecută, inspectorii ITM Caraș-Severin au dat amenzi de peste 135.000 de lei pentru nerespectarea contractului de muncă, primirea salariatului la job fără acte întocmite și multe alte nereguli. Dincele 251 de controale efectuate pe raza județului, 156 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 95 în ceea ce privește securittatea și sănătatea în muncă, fiind dispuse angajatorilor 387 măsuri obligatorii de remediere a deficienţelor constatate.

Principalele deficienţe identificate: primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; Regulament intern incomplet; nerespectarea modelului-cadru al contractului individual de muncă; neevidențierea orei de început, orei de sfârșit a programului de lucru și a orelor de noapte; transmiterea eronată a datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; neinițierea negocierii colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă; neacordarea repausului săptămânal. De asemenea, inspectorii ITM au mai găsit probleme și pe șantiere, unde căile de acces nu sunt păstrate în permanență libere; nu e întocmit planul propriu de securitate și sănătate al șantierului; nu se asigură existența unui punct de prim ajutor; nu se efectuează instruirea periodică a lucrătorilor; utilizarea motostivuitorului fără aviz tehnic de punere în funcțiune ISCIR; nu se prezintă evidența echipamentelor de muncă care se supun unor verificări speciale; neluarea măsurilor pentru asigurarea electrosecurității lucrătorilor prin faptul că tablourile electrice erau supuse intemperiilor; efectuare de lucrări de săpături de peste 1,6 m fără susținerea malurilor; etc.

La 3 angajatori cu domenii de activitate: fabricarea produselor din beton; tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; construcții de clădiri, au fost identificate 4 persoane care prestau muncă nedeclarată, neavând încheiate în formă scrisă contractele individuale de muncă. Au fost comunicate de către angajatori 13 evenimente care au avut ca urmări 10 cazuri de incapacitate temporară de muncă și 3 decese, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 − fifteen =