Luna trecută, inspectorii ITM Caraş-Severin au efectuat 206 controale, fiind dispuse angajatorilor 212 măsuri obligatorii

SEDIUL ITM

În luna ianuarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 206 controale, fiind dispuse angajatorilor 212 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 83.000 lei. Principalele deficienţe identificate sunt neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă şi primirea la muncă a salariatului cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial; foi colective de prezenţă care nu reflectă realitatea orelor lucrate efectiv (nu sunt evidenţiate orele de început şi de sfârşit ale programului de lucru, precum şi orele efectuate pe timp de noapte); netransmiterea datelor referitoare la suspendarea și încetarea activității și transmiterea eronată a informațiilor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor.

De asemenea, inspectorii au descoperit și faptul că nu se afișează la loc vizibil procesul verbal de ședință încheiat cu ocazia întrunirii comitetului de securitate și sănătate în muncă; nu s-au luat măsuri ca blocul de siguranțe ce deservește instalația electrică să fie închis, iar cablurile electrice aferente acestuia să fie introduse în caracasă; nu s-au luat măsuri în ceea ce privește acoperirea golurilor rămase în urma lucrărilor de constucții efectuate; lucrătorul desemnat pentru desfășurarea activităților de prevenire și protecție nu îndeplinește cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă; etc.

Mihaela Aga, purtătorul de cuvânt al ITM Caraș-Severin spune că la 3 angajatori au fost identificate 2 persoane care prestau activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă și 1 persoană care presta activitate în afara intervalului orar stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial. Angajatorii sancţionați pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: restaurante; transporturi cu taxiuri; activități de consultanță.

Au fost comunicate de către angajatori 2 evenimente care au avut ca urmări 2 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă fac parte din categoria accidentelor de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 121 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 1 contract colectiv de muncă și 1 act adițional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, s-au întocmit 143 certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × 3 =