Consilierii județeni, din nou față în față cu amendamentul lui Gabriel Dinu!

CONDUCERE 1

Amendamentul făcut de cei cinci consilieri județeni ex-PSD în ședința ordinară din luna ianuarie privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit revine în actualitate, fiind repus pe ordinea de zi a Consiliului județean de mâine. Luna trecută, consilierii social-democrați au acuzat faptul că nu s-a ținut seama de discuțiile purtate anterior votului și că împărțirea, una politică, nu a ținut seama de solicitările și de necesitățile UAT-urilor.

Ca atare, în ședința de mâine, secretarul județului, Darian Ciobanu, va prezenta opinia sa motivată privitoare la refuzul contrasemnării acelei Hotărâri de Consiliu județean.

Ciobanu spune că, din analiza post factum a amendametului făcut de consilierul județean Gabriel Dinu, de către Direcţia Generală Finanaciar-Administrativ, rezultă faptul că unele comune au beneficiat în urma amendamentului de sume mai mari decât au solicitat.

Astfel, comunei Domașnea i-a fost alocată suma de 100 mii lei, cu 53 mii mai mult decât valoarea de 47 mii lei, solicitată de către aceasta cu adresa nr.36/14.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr. 634/14.01.2020.

Comunei Ezeris i-a fost alocată suma de 500 de mii de lei, cu 100 de mii mai mult decât valoarea de 400 de mii lei, solicitată de către aceasta cu adresa nr. 46/13.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr.682/14.01.2020.

Comuna Ocna de Fier a primit suma de 400 de mii de lei, cu 273 de mii de lei mai mult decât valoarea de 127 de mii de lei, solicitată de către aceasta cu adresa nr.37/14.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr.639/14.01.2020.

„În acest context, se poate aprecia că alocările aprobate în urma amendamentului pentru aceste 3 comune, vin în conflict cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, în sensul că s-a dat mai mult decât s-a solicitat, în ipoteza în care, justificarea propriilor solicitări relevă faptul că dețin venituri proprii din care pot finanța susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală precum şi  cheltuielile de funcţionare, iar  sumele alocate celor trei unități administrativ teritoriale exced nevoilor acestora“, se arată în motivarea refuzului secretarului județului de a contrasemna acea Hotărâre de Consiliu județean.

Acest punct de vedere va fi discutat mâine în ședința ordinară, când se va vota și un proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii, cu amendament, din precedent ședință.