Ce mai întâlnesc inspectorii ITM în timpul controalelor la agenţii economici

INSPECTORII ITM

În luna iunie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat controale la agenţii economici din judeţ. Este vorba de 251 de acţiuni, din care 148 în domeniul relaţiilor de muncă şi 103 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost luate 364 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate şi fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 94.500 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 53.500 lei, pentru: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea repausului săptămânal; lipsa copiei contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc de muncă; neachitarea drepturilor salariale; etc. Doi angajatori controlaţi aveau angajate două persoane fără forme legale.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 41.000 lei. Principalele deficienţe constatate se referă la: asigurarea măsurilor de securitate la lucrările executate la înălțime; acordarea/utilizarea echipamentului individual de protecție; instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă; etc.

În luna iunie, la ITM s-au comunicat şapte evenimente nedorite, soldate cu un deces şi şase cazuri de incapacitate temporară de muncă. La sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.