Andrei Plujar, președintele USR Caraș-Severin, insistă să nu se mai taie pădurile din judeţ

Ieri, 3 martie, la Ocolul Silvic Reşiţa a avut loc o consultare publică privind managemetul forestier. Printre temele prezentate Raportul de activitate pe anul 2019, borderoul masei lemnoase pentru productia 2020,  amplasarea masei lemnoase pentu anul 2021. La întâlnire au participat și reprezentanții mai multor ONG-uri, dar și ai unor partide politice, care au ridicat o serie de probleme cum ar fi lipsa unor hărți publice ale ocoalelor silvice, precum și situația pădurilor de pe dealurile Reșiței.

Andrei Plujar, preşedintele USR Caraş-Severin, a declarat după dezbatere:
„Susţin în continuare interzicerea tăierilor din jurul localităților și respectarea principiilor din FSC cu privire la pădurile de protectie din jurul 
localităților. Cel mai bun exemplu în acest sens este Dealul Golului 
de la Reșița, tăierile de acolo fiind semnalate de către USR încă de 
acum câteva luni, la debutul lor.

Astfel de păduri din jurul localităților îndeplinesc un rol social 
deosebit, cu atât ma mult cele din jurul localităților urbane“.

Plujar a mai precizat că principala cerință a societății față de aceste păduri este aceea de a satisface nevoia oamenilor pentru un mediu sănătos (reducerea prafului și a particulelor în suspensie, diminuarea zgomotului, reducerea albedoului, reducerea extremelor termice), pentru un peisaj armonios și pentru recreere.

„Corespunzător acestor cerinţe ecologice, sociale și economice, precum 
si a prevederilor legale în vigoare, funcția principală atribuită prin 
amenajamentele silvice acestor păduri este cea socială, iar toate 
celelalte funcții, cum ar fi obținerea de lemn, sunt subordonate 
acesteia. Am cerut punerea la dispoziție a amenajamentului silvic și hârtiile cu parcelatul pentru a fi consultate de către factorii interesați.
Amenajamentul silvic este document public, nu are caracter secret!”

Alte cerințe pe care le formulează USR sunt:
1. Să se pună la dispoziție borderoul masei lemnoase pe 2020.
Să se interzică de urgență tăierile în rezervatia CH Carașului, 
Rezervatia Groposu si Rez Ezerisel. În acest moment sunt puse în 
exploatare parcele din cele două rezervații.
2. Să se pună la dispoziție amplasarea masei lemnoase pentru anul 2021.
3. Suntem interesați de suprafețele care se vor împăduri în cadrul OS 
Reșița si care sunt speciile vizate, dacă este un studiu întocmit 
pentru această împădurire și dacă acest studiu este vizat și aprobat 
de autoritățile competente (Academia Română, APM – Caras-Severin).
4. Ne dorim să știm dacă suprafețele din rezervatia CH Carașului, 
Groposu si Rezervația Ezerișel sunt introduse în amenajament în T1 
functional, având în vedere că actul normativ de desemnare a 
rezervațiilor este încă din anul 1990.
5. Să se pună la dispoziție minuta întâlnirii.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •