Se reia activitatea la Tribunalul Caraş-Severin şi judecătoriile din subordine

TRIBUNAL JUD

Reținând contextul excepțional generat de pandemia determinată de infectarea cu Covid-19 și necesitatea implementării unor măsuri coordonate care să permită Tribunalului Caraș-Severin să funcționeze în condiții de siguranță și securitate în muncă, în perioada 15 mai 2020 – 31 august 2020, activitatea administrativ-judiciară a Tribunalului se va desfășura potrivit ”Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor pandemiei determinată de infectarea cu Covid-19”.

Astfel, au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin, cu circuite separate pentru personalul instanţei faţă de ceilalţi participanţi.

Accesul avocaților și al celorlalți participanți (părți, consilieri juridici, experți, practicieni în insolvență, consilieri de probațiune etc.) în sălile de ședință, precum și la arhivă și registratură, se va realiza pe la intrarea principală, cu respectarea distanței sociale de 1,5 m și a obligației de a purta mască de protecție în incinta clădirii.

Justițiabilii vor staționa în sediul Tribunalului Caraș-Severin strict până la finalizarea dosarului sau operațiunii care a necesitat prezența, după care vor părăsi sediul instituției, în cel mai scurt timp, iar în situațiile excepționale, determinate de necesitatea accesului în sediul Tribunalului Caraș-Severin a unor alte categorii de persoane, ori pentru cazuri urgente, se va obţine de către dispozitivele de jandarmi acordul telefonic al președintelui sau vicepreședintelui (sau înlocuitorilor acestora).

Nu este permis accesul în clădire persoanelor a căror temperatură corporală depășește valoarea de 37,3 grade.

Participanţii – atât părţile cât şi avocaţii lor – sunt sfătuiţi să solicite judecarea în lipsa lor de la dezbateri şi să depună concluzii scrise dacă prezenţa lor fizică în faţa instanţei nu este absolut necesară (nu se administreză probe cu martori sau interogatorii).

Participanţii sunt sfătuiţi să depună înscrisurile la instanță prin fax, e-mail ori prin intermediul serviciilor poștale şi să consulte dosarele în format electronic.

Dacă totuşi este necesară prezenţa lor fizică, se va permite accesul către arhivă și registratură, cu păstrarea distanței sociale de 1,5 m, exclusiv de la intrarea principală, a maximum două persoane concomitent pentru fiecare compartiment, asigurând prioritatea avocaților, consilierilor juridici, experților, practicienilor în insolvență și consilieri de probațiune. Timpul de staționare în aceste spații nu va depăși 3 minute pentru depunerea de documente, respectiv 15 minute pentru studiul dosarelor, decât în situații excepționale, cu acordul grefierului arhivar-șef.