S-a modificat perioada de valabilitate a cardului european de sănătate

168800 1

Conform reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, recent a fost modificată perioada de valabilitate a cardului european, noua legislaţie precizând faptul că „perioada de valabilitate a cardului european este de doi ani de la data emiterii”. Reamintim că, până la această modificare, valabilitatea instrumentului respectiv era de un an de la emitere.

„Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia”, a informat Flavius Rotariu, purtătorul de cuvânt al CJAS Caraş-Severin.

De acest card pot beneficia toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției, iar emiterea lui se face gratuit. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.