Probleme grave descoperite de Garda Forestieră Timișoara în Caraș-Severin. Direcția Silvică vine cu explicații

lemne taiate

Potrivit celui mai recent comunicat al Gărzii Forestiere Timișoara, în cursul anului 2021, a fost efectuat un control tematic cu privire la respectarea regimului silvic la Ocolul Silvic Nera – Direcția Silvică Caraș-Severin – Regia Națională a Pădurilor RNP Romsilva.

Peste 11.300 de arbori tăiați ilegal, în volum de 1.193,76 mc, cu o valoare de 367.552 lei, 25 de plângeri penale înaintate Parchetului și amenzi contravenționale care vizează agenții economici cât și angajații Ocolului s-au numărat printre concluziile controlului.

De asemenea pentru tăieri fără drept de arbori în parchetele exploatate de către echipele Ocolului Silvic Nera, a fost retras Certificatul de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră a acestuia, totodată pentru tăieri fără drept de arbori a fost solicitată retragerea Certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră deținut de doi operatori economici care au efectua exploatări forestiere pe raza Ocolului Silvic Nera.

„În urma verificării lucrărilor de împăduriri s-a constatat că acestea nu au fost executate pe suprafața de 0,59 ha, fiind dispusă imputarea contravalorii lucrării și anume 6.726 lei și a unui număr de 2.953 puieți; a fost dispusă imputarea sumei de 65.684,28 lei, reprezentând contravaloarea a 117,8 ha de degajări recepționate însă neefectuate în teren; a fost dispusă imputarea sumei de peste 24000 lei, reprezentând contravaloarea a 42,13 ha de curățiri recepționate însă neefectuate în teren; a fost constatată lipsa un număr de 1.397 puieți forestieri din specia molid din pepiniera Ocolul Silvic Nera, fiind dispusă imputarea sumei de 1397 lei, reprezentând contravaloarea lor. Analizând activitatea de pază a Ocolului Silvic Nera, am constatat că în cursul anului 2020, angajații ocolului, au efectuat 35 de controale în fondul forestier administrat, în urma cărora au identificat doar 16 cioate ale arborilor tăiați fără drept cu un volum de 2,34 mc și o valoare de 430,12 lei; 4 controale în fondul forestier al UAT-urilor, unde nu au constatat niciun fel de nereguli; 5 controale în fondul forestier efectuate de delegații RNP, care au constatat pagube provenite din tăieri de arbori fără drept, în volum de 19,14 mc, cu o valoare de 3452,37 lei; 4 controale parțiale, în urma cărora au constatat pagube provenite din tăieri de arbori fără drept, în volum de 110,34 mc, cu o valoare de 34347,8 lei; cu privire la respectarea regulilor silvice în parchete, Ocolul Silvic Nera a efectuat 48 de controale, aplicând doar 2 sancțiuni“, se arată în comunicatul emis de Garda Forestieră.

Direcția Silvică Caraș-Severin vine cu explicații

Direcția Silvică Caraș-Severin, a emis un comunicat prin care a ținut să precizeze: „Ca unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, administrează cea mai mare suprafață de fond forestier proprietate publică a statului din România, având în subordine și coordonând activitatea a 17 ocoale silvice, iar controlul efectuat de Garda Forestieră Timișoara la una dintre aceste subunități, în speță Ocolul Silvic Nera, vine în sprijinul nostru și întregește eforturile comune de a reduce „hoția din pădure” și cele de identificare a punctelor vulnerabile în activitatea pază a pădurilor proprietate publică a statului din județul Caraș-Severin, ceea ce ne va permite luarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea actului de administrare.

Totuși, faptul că acest control s-a derulat pe o perioadă de 8 luni din cursul anului 2021 (aprilie – noiembrie), prin angrenarea / blocare personalului silvic în activitatea de control, a cântărit extrem de greu în activitatea curentă a Ocolului Silvic Nera și implicit a Direcției Silvice Caraș-Severin, producând întârzieri majore în actul de administrare și generând nerealizări ale indicatorilor fizici și economici pentru anul în curs.

Ceea ce Garda Forestieră Timișoara nu specifică în comunicatul referitor la rezultatele acestui control, inducând în eroare opinia publică, este faptul că: din volumul tăierilor ilegale de 1194 mc, o mare parte, mai precis 552 mc, a fost identificat de către personalul Ocolului Silvic Nera, în decursul anului curent. La fel este și în cazul tăierilor de îngrijire – degajări, unde din cele 117,8 ha prezentate de garda forestieră, pentru 74,43 ha lucrări neexecutate și constatate de direcția silvică în urma verificărilor proprii deja sunt înaintate plângeri penale; verificările au fost axate, în cea mai mare parte, pe activitățile derulate în perioada anilor anteriori, 2018-2020, multe dinte pagubele constatate din tăieri ilegale nefiind asumate de către personalul silvice de teren întrucât presupusele cioate provenite din tăieri ilegale erau într-un stadiu avansat de degradare, fiind vechi de cca. 4-5 ani. Dintre pagubele semnalate în comunicat mare parte sunt constatate de Direcția Silvică Caraș-Severin și au fost deja luate măsuri administrative și pecuniare asupra personalului vinovat și au fost înaintate plângeri penale către parchetul de pe lângă judecătoria competentă teritorial.

Toate acestea denotă faptul că garda forestieră nu recunoaște, deși nu cunoaștem motivul, aportul direcției silvice și efortul depus pentru identificarea și soluționarea problemelor de la acest ocol silvic.

Mai mult decât atât, ne manifestăm indignarea asupra faptului că, deși suntem în luna noiembrie a anului în curs, raportul de control al Gărzii Forestiere Timișoara întocmit la încheierea verificărilor nu a fost înaintat Direcției Silvice Caraș-Severin sau a ocolului silvic controlat, dar au fost date publicității rezultatele verificărilor.

Cu siguranță direcția silvică va lua cele mai drastice măsuri împotriva personalului angajat care nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu și / sau au produs cu / fără bună știință prejudicii pădurii, la această dată fiind deja în desfășurare demersurile de cercetare prealabilă în vederea sancționării și / sau desfacerii contractelor de muncă pentru 8 salariați de la acest ocol, în completarea sancțiunilor aplicate deja pentru personalul angajat al acestui ocol după controlul efectuat de către RNP Romsilva în primăvara anului în curs. Suntem încrezători că, având susținerea Gărzii Forestiere Timișoara, vom reuși să impunem disciplina în actul de administrare, iar pădurile proprietate publică a statului din Caraș-Severin vor fi păzite așa cum trebuie“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twelve + seven =