Luna trecută, inspectorii ITM Caraș-Severin au identificat peste 200 de nereguli la angajatorii din județ

munca la negru inspectia muncii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

În luna august 2022, activitatea de control a inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin e concretizată prin efectuarea a 174 controale specifice în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În urma controalelor au fost identificate 214 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere și au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 87.500 lei.

Printre neregulile găsite la patronii din Caraș-Severin se numără neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea de către o instituție publică a obligaţiei de a publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, lista tuturor funcţiilor din instituţia publică respectivă ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice; dosare de personal incomplete; foi colective de prezență care nu reflectă realitatea; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; stabilirea salariului de bază sub nivelul celui minim brut pe ţară; lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

De asemenea, inspectorii ITM au constatat și lipsa planului propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului; neasigurarea verificării periodice a echipamentelor tehnice; efectuarea lucrărilor de săpături de aprox. 4 metri fără a fi luate măsuri de consolidare a pereților; neîntocmirea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; utilizarea de echipamente tehnice care nu sunt dotate cu dispozitive de protecție; neefectuarea controalelor interne la locul de muncă; neefectuarea examenului medical periodic; etc.

Mihaela Aga, purtătorul de cuvânt al ITM Caraș-Severin spune că la un angajator au fost identificate două persoane care prestau activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă, domeniul de activitate al angajatorului sancţionat pentru muncă nedeclarată fiind: colectare deșeuri nepericuloase. Au fost comunicate instituției 7 evenimente care au avut ca urmări 7 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 454 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 3 contracte colective de muncă și 4 acte adiționale de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă. S-au întocmit 163 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la diverși angajatori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

19 + 2 =