Centrul Județean de Excelență: Zeci de elevi din Caraș-Severin vor putea fi pregătiți pentru performanță

biblioteca

Debutul anului școlar 2021-2022 vine cu una dintre cele mai așteptate vești pentru tinerii din Caraș-Severin, cu aptitudini înalte în diverse domenii, capabili de performanță: Centrul Județean de Excelență Caraș-Severin.

Centrul Județean de Excelență Caraș-Severin (CJEX) își începe activitatea, având sediul în Reșița, pe strada Bega nr. 1 (Casa Corpului Didactic Caraș-Severin). Activitatea CJEX CS se va desfășura în trei filiale: Caransebeș (Colegiul Național „C.D.Loga” Caransebeș), Reșița (Colegiul Tehnic Reșița) și Oravița (Liceul Teoretic „General Dragalina” Oravița).

Noua unitate de învățământ își propune să vină în întâmpinarea elevilor dornici de cunoaștere, care vor să atingă un nivel înalt de performanță. „Centrul Județean de Excelență Caraș-Severin este unitate conexă a Ministerului Educației care funcționează la nivel județean, cu personalitate juridică, fiind coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin. Finanțarea centrului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii. Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin va organiza cursuri de excelență la toate disciplinele la care elevii susțin examene naționale și pentru activități care vizează dezvoltarea competențelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare, respectiv: matematica, limba și literatura română, limba germană, limba franceză, limba engleză, informatică, istorie, geografie, biologie, chimie, fizică, logică și argumentare, psihologie și robotică“, au declarat reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Caraș-Severin.

Selecție pentru cadrele didactice
Pregătirea elevilor/tinerilor capabili de performanță se face în grupe de excelență, pe discipline şi ani de studiu, numărul de elevi din fiecare grupă fiind de minimum 8 şi maximum 15. CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CARAȘ-SEVERIN va funcționa cu grupe de elevi, distribuite pe cele trei zone: Reșița, Caransebeș şi Oravița, în funcție de potenţialul acestor zone. Cursurile se desfășoară în următoarele unități de învățământ: Colegiul Tehnic Reșița – Centrul 1 Reșița; Colegiul Național „C.D.Loga” Caransebeș – Centrul 2 Caransebeș;Liceul Teoretic „General Dragalina” Oravița – Centrul 3 Oravița.

Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa Centrului Județean de Excelență Caraș-Severin sunt așteptate să se înscrie, conform următorului Calendar: 20-27.09.2021 – înscrieri și depunerea online a cererii și a portofoliului; 28.09.2021-5.10.2021 – evaluarea portofoliilor; 8.10.2021 – afișarea rezultatelor în urma evaluării (admis/respins) până la ora 16.00; 9-012.10.2021 – desfășurarea interviului pentru profesorii admiși la evaluarea portofoliului (locația – ISJ Caraș-Severin, sala de ședințe); se va anunța din timp programul de desfășurare, pe discipline;15.10.2021 – afișarea rezultatelor finale (până la ora 16.00);

CRITERII DE SELECȚIE: Selecția cadrelor didactice se face pe baza unui interviu și a unui portofoliu. Portofoliu, grilă de evaluare: MAXIMUM 45 PUNCTE – distribuite astfel: comunicări la CCD, societăți științifice, simpozioane, conferințe, congrese–3p/comunicare; articole metodico-științifice publicate–5p/articol (împărțite la numărul de autori);auxiliare/ghiduri curriculare –5p/auxiliar/ghid (împărțite la numărul de autori); studii științifice–7 p/studiu (împărțite la numărul de autori); lucrări științifice (cărți publicate, manuale)–10p/lucrare (împărțite la numărul de autori).

MAXIMUM 45 PUNCTE- distribuite astfel:La faza județeană a olimpiadelor/concursurilor județene:2 p pentru fiecare mențiune; 3 p pentru fiecare premiu III; 4 p pentru fiecare premiu II; 5 p pentru fiecare premiu I. La faza națională a olimpiadelor/concursurilor: 2 p pentru fiecare participant; 3 p pentru fiecare mențiune/premiu special; 4 p pentru fiecare premiu III;5 p pentru fiecare premiu II;6 p pentru fiecare premiu I.- La faza internațională a olimpiadelor/concursurilor: 3 p pentru fiecare participant în lotul lărgit; 4 p pentru fiecare mențiune/premiu special; 5 p pentru fiecare premiu III; 6 p pentru fiecare premiu II; 9 p pentru fiecare premiu I.

MAXIMUM 10 PUNCTE – distribuite astfel:-câte 1 p pentru fiecare program cu până la 25 credite sau 25 ore;-câte 2 p pentru fiecare program cu 25 – 50 credite sau 25 – 50 ore;-câte 3 p pentru fiecare program cu 51–75 credite sau 51–75ore;-câte 4 p pentru fiecare program cu 76–100 credite sau76–100 ore;-câte 5 p pentru fiecare program cu peste 100 credite sau peste 100 de ore.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba de selecție a dosarelor. Interviul se realizează conform planului de interviu avizat de către Consiliul de Administrație al ISJ CS, pe baza criteriilor de evaluare.Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:  abilități și cunoștințe impuse de funcție; capacitatea de analiză și sinteză; motivația candidatului; inițiativă și creativitate.

„Precizăm că încadrarea cadrelor didactice la Centrul de Excelență Caraș-Severin se va face în regim de plata cu ora. Cererea pentru înscriere în vederea selecției, precum și link-ul de înscriere se găsesc pe pagina web a Centrului de Excelență www.isjcs.ro/excelenta, la secțiunea Documente. Cererea de înscriere va fi descărcată, completată și semnată, apoi cererea completată și portofoliul vor fi scanate într-un singur fișier, denumit astfel: disciplina_nume_centru zonal (Ex. Matematică_Marius Ionescu_Reșița, pentru un profesor de matematică, pe nume Marius Ionescu, care dorește să aplice pentru Centrul zonal Reșița) și încărcate pe link-ul Înscrieri pentru concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea desfășurării activităților la Centrul de Excelență Caraș-Severin, din secțiunea Documente“, au mai adăugat cei din cadrul ISJ Caraș-Severin. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

7 − two =