Au fost publicate oficial ordinele comune prin care sunt stabilite măsuri de prevenire a COVID-19

Au fost publicate oficial ordinele comune prin care sunt stabilite măsuri de prevenire a COVID-19

Ieri, 22 mai, au fost publicate în Monitorul Oficial, nr. 435, partea I, ordine comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, respectiv Ministerului Sănătății, prin care sunt stabilite măsuri și reguli specifice, în mai multe domenii, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Potrivit documentului menționat, principalele obligații ale operatorilor economici care administrează infrastructura de transport sunt de a asigura distanța de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare, de informare a pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară și dezinfecție periodică a zonelor cu risc de aglomerare. Ordinul amintit conține măsuri detaliate pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval.

Obligativitatea măştii de protecţie
Pe perioada stării de alertă, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei. Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în acestespații. În funcţie de evaluarea riscului,efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel: a) angajatul este singur în birou; b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; c) persoana desfășoară activitați fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută, etc.); d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de trei metri între persoane; e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de trei metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Triajul instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor
De asemenea, se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, instrucțiuni prevăzute în anexa acestui ordin comun.

La intrarea într-un sediu, este obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în: a)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească37,3C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului; b)observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana: 1. se încadrează în definiția de caz suspect COVID 19, medicul de familie îi va recomanda testarea; 2. nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID 19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune. (3) Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă. Medicul de medicina muncii: a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților; b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (Securitatea și Sănătatea în Muncă); c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este obligatorie masca.

Pentru alte persoane decât personalul angajat: a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă. b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete, etc, aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.c) Dacă este necesară intrarea în incintă, este obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în: a)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3C); b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă. Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, ise permite accesuldoar însoțităde către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/ departamentului unde va merge

Reguli în lăcaşele de cult
De asemenea, a fost publicat şi ordinul ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne privind aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase, prin care sunt stabilite măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat.

Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se va face limitat, astfel încât să fie asigurată osuprafațăde minimum 4 metri pătraţi pentru fiecare persoană și o distanță de minimum doi metri între persoane.

Nu se va permite accesul credincioșilor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). La intrarea în lăcașul de cult persoanele sunt obligate să-și dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool, pus la dispoziție de organizatorii evenimentului religios. Se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în lăcașurile de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat.

Activitățile religioase în interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se desfășoară cu participarea unui număr de maximum 16 persoane. În interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat este obligatorie purtareamăștii, astfel încât să acopere gura și nasul. Slujbele care se vor oficia de către personalul de cult, în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice. (Foto: romania.europalibera.org)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •