Stimulente financiare pentru angajarea elevilor şi studenţilor

1 1

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin aminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 50% din indicatorul social de referinţă în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă.

Angajarea poate fi pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă categoria de persoane menţionată în baza:

a) unui contract individual de muncă pe duratã determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă  în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:

a) angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii;

b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 0255/212160) sau la sediile Agenţiilor locale şi Punctelor de lucru ale acesteia din judeţ.

Foto: Evz