Doi patroni din Caraş-Severin au certificat de întreprindere socială de inserție

intreprinderi 660x330 1

De la începutul acestui an, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin au fost depuse trei solicitări de acordare a atestatului de intreprindere socială. Două dintre aceste solicitări au fost aprobate, cea de-a treia solicitare fiind respinsă, neîndeplinind condițiile de eligibilitate. De asemenea, se află în evaluare o solicitare pentru acordarea mărcii sociale.

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viața și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau facând parte din categorii vulnerabile. Printre acestea se numără şi atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție. Astfel de atestări sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

Situația centralizată a întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăsește în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro/upload/4279/extras_Registru_Martie.pdf .

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, prin intermediul instituţiilor subordonate, acţiuni la nivel naţional în vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate.