Şomaj pentru tinerii absolvenţi din Caraş-Severin

şomeri

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin reamintește absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani că pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj în cuantum de 250 lei/ lună, pentru o perioadă de şase luni, dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agenţiile pentru ocuparea forței de muncă este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal”, spune Carla Goagă, consilier superior AJOFM Caraş-Severin.

Tinerii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, pot opta şi ei ajutorul oferit de AJOFM şi se pot înregistra în evidentele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:
1 – Carte de identitate;
2 – Actele de studii / Adeverință eliberată de la secretariatul institituției școlare care atestă absolvirea;
3 – Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, tipizat disponibil pe site-ul: www.anofm.ro – agentia AJOFM Caraș-Severin la sectiunea Persoane fizice/ Indemnizatii de somaj si venituri de completare.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și in acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1500lei). Plata se efectuează în doua tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.

Depunerea documentelor la AJOFM Caraș-Severin se poate face on-line la adresa de e-mail: ajofm@cs.anofm.ro, iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0255/212380.