Premii de 10.000 de lei pentru concursul „Reşiţa curată – Curăţăm şi menţinem“

CURATENIE 2

Începând cu 1 martie şi până în 14 mai, Primăria Municipiului Reșița derulează programul anual referitor curățenia de primăvară municipiului. Programul este menit să angreneze persoanele juridice, persoane fizice, agenți/operatori  economici, instituții, asociații de proprietari,  organizații nonguvernamentale.

Conform comunicatului de presă al primăriei, programul cuprinde mai multe etape, după cum urmează:

Întâlnire cu asociațiile de proprietari – la aceste întâlniri vor fi invitați administratori/ președinți ai asociațiilor de proprietari/ locatari. Vor fi prezentate obligațiile acestora cu privire la salubrizarea și întreținerea zonelor adiacente imobilelor pe care la administrează.

Intensificarea deplasărilor în teren a agenților Poliției Locale Reșița și a inspectorilor din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, la agenți economici, instituții, asociații de proprietari, proprietari pentru informarea acestora cu privire obligațiile ce le revin în ceea ce privește respectarea legislației privind colectarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor precum și în ceea ce privește păstrarea curățeiei la locurile de depozitare a deșeurilor.

Salubrizarea în diverse zone din municipiul Reșița  împreună cu voluntari (cetățeni, ONG – uri, angajați ai Primăriei municipiului Reșița și ai altor instituții din oraș).

Salubrizarea malurilor râului Bârzava și a afluenților săi – acțiunea va fi efectuată de  SG Apele Române în baza unui protocol de colaborare cu Primăria Reșița.

În toată această perioadă se va desfășura concursul destinat asociațiilor de proprietari/ locatari, cu tema „REŞIŢA CURATĂ – CURĂŢĂM Şl MENŢINEM 2019”.

La finalul concursului vor fi acordate următoarele premii:

Trei premii locul I, în cuantum de 2000 lei/ premiu;

Două premii locul II, în cuantum de 1000 lei/ premiu;

Trei premii locul III, în cuantum de 500 lei/ premiu;

Cinci menţiuni, în cuantum de 100 lei/ premiu.

Se vor organiza campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și elecronice de la domiciliu – DEEE – campaniile vor fi realizate de Rorec în parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița şi vor avea loc acțiuni de salubrizare a zonelor de la intrările în municipiul Reșița.

Parteneri în cadrul campaniei sunt operatorii de salubritate S.C. Supercom S.A. și S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

Pentru detalii referitoare la regulament și  înscrierea în concurs consultați pagina web a Primăriei Municipiului Reșița.