Pentru că nu mai sunt bani pentru salarii, la UEMR săptămâna de lucru s-a făcut de patru zile!

AN UNIV EFT. MURGU

Este incredibil ce se întâmplă de la o vreme în Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa, unde, din câte se pare, s-a ajuns la fundul sacului. Pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ, de la femeia de serviciu şi până la rector şi preşedinte al Senatului, săptămâna de lucru va avea, începând cu 1 mai, patru zile, în loc de cinci, cu diminuarea corespunzătoare a salariilor. Potrivit calculelor făcute de de angajaţi, reducerea este de 20%.

Hotărârea a fost luată de Senat în şedinţa din 25 aprilie şi sună aşa: „Începând cu 01. 05. 2019, în conformitate cu art. 52, alin. 3 din Legea 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii – actualizată, se va proceda la reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al UEMR, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei.

Ziua în care nu se va desfăşura activitate de muncă va fi ziua de vineri a fiecărei săptămâni.

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, programul de lucru zilnic şi săptămânal va fi după cum urmează: luni-joi, 8-16; vineri: fără activitate.

În situaţia în care ziua de vineri există activităţi didactice, acestea vor fi reprogramate în celelalte zile lucrătoare, astfel încât să nu fie afectată obligativitatea desfăşurării activităţii didactice frontale cu studenţii.“

Hotărârea este semnată de preşedintele Senatului, Doina Frunzăverde, cu ea fiind de acord 14 senatori, între care prorectorul, preşedintele Senatului, decanii facultăţilor, conferenţiari universitari, şefi lucrări, lectori universitari şi doi studenţi. Au existat trei voturi împotrivă şi o abţinere.

Hotărâre se prevalează de Decizia Consiliului de Administraţie, din aceeaşi zi, 25 aprilie, de contractul insatituţional încheiat între UEMR şi ministerul Educaţiei privind finanţarea instituţională de care beneficiază universitatea reşiţeană în 2019, şi de procesul-verbal încheiat, aţi ghicit, tot în 25 aprilie, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului Fires şi a reprezentanţilor angajaţilor din UEMR.

Liderii sindicali spun că este o minciună sfruntată, pentru că au refuzat să poarte discuţii pe tema reducerii săptămânii de lucru invocând lipsa mandatului din partea sindicaliştilor. În plus, ei au cerut o pauză pentru consultări cu membrii săi, ceea ce s-a şi întâmplat, dar după două săptămâni mai târziu de la Hotărârea luată de membrii Senatului. Mărturie stă convocatorul din 9 mai, în care lideri Fires cer sindicaliştilor să fie prezenţi pentru: „Discutarea problemelor financiare ale angajaților UEMR, mai precis plata salariilor restante şi posibilitatea reducerilor salariale cu 20%; acordarea sau neacordarea mandatului conducerii Sindicatului FIRES din partea membrilor de sindicat pentru a putea participa la consultări“.

În opinia unui sindicalist: „Este primul caz din învățământul românesc când tuturor angajaților dintr-o universitate (școală) li se diminuează salariile. Votul exprimat de cei doi studenți imoral;  studenții, ca persoane trecatoare,  printr-o universitate, nu trebuie să se implice în chestiuni care privesc strict angajații. Votând pentru diminuarea salariilor angajaților din UEMR, studenții  au dat un vot de blam tuturor angajaților: cadre didactice, didactice auxiliare, nedidactice !

Prin votul lor studenții au votat și pentru diminuarea calității instruirii lor profesionale deoarece s-a redus si activitatea lor de instruire de la 5 la 4 zile“.

Mai trebuie spus că, din luna ianuarie şi până acum angajaţii din UEMR îşi primesc salariile în tranşe şi cu mare întârziere. Spre exemplu, deşi suntem în luna mai, profesorii universitari şi personalul nedidactic aşteaptă şi acum să primească diferenţa din martie, lună în care au plecat acasă fiecare cu doar 500 de lei!

Cel mai probabil, problema salariilor tăiate va ajunge în instanţă.