Conducerea UEMR face precizări privind reducerea programului de lucru de la cinci la patru zile

Universitate

În urma apariţiei din data de 14 mai în ziarul Argument a articolului „Pentru că nu mai sunt bani pentru salarii, la UEMR săptămâna de lucru s-a făcut de patru zile!”, conducerea UEMR a ţinut să facă unele precizări.

Referitor la articolul în cauză, conducerea Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa dorește să clarifice anumite aspecte, pentru a nu lăsa loc de interpretări și pentru a informa comunitatea locală cât mai corect, concis și transparent.

Hotărârea Senatului la care se face referire în articol, precum şi propunerea Consiliului de administraţie respectă prevederile legale, fiind parcurse toate etapele necesare aprobării, respectiv punerii în aplicare a acestor hotărâri. Reducerea programului de lucru, de la 5 la 4 zile pe săptămână, face parte din măsurile ce vor fi luate pe parcursul acestui an pentru încadrarea în limitele bugetului şi respectarea prevederilor legale aplicabile, inclusiv a Contractului instituţional, fără a fi afectată activitatea didactică, aşa cum în mod eronat s-a susţinut în articolul publicat.

De asemenea, conducerea universităţii mai precizează că s-ar bucura dacă aceasta ar fi o situație care să conştientizeze comunitatea, prin căutarea de soluţii pentru identificarea altor surse de finanţare a învăţământului superior reşiţean, universitatea fiind deschisă pentru implementarea de proiecte care să genereze creşterea calităţii actului didactic, să dezvolte cercetarea şi, totodată, să constituie surse alternative de finanţare a actului didactic.

Ca urmare a scăderii numărului de studenţi, precum şi a faptului că finanţarea acordată pe student echivalent nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile şi funcţionarea instituţiei de învăţământ, o astfel de măsură era imperios necesară până la identificarea unor noi surse de finanţare.

Cei din conducerea Univerităţii Eftimie Murgu mai spun că din păcate, cei care caută, prin orice mijloace, să denigreze universitatea reşiţeană, cei care încearcă să iasă în evidență, în fața presei şi a comunităţii, omit să expună, bineînțeles „neintenţionat”, că lipsa resurselor financiare este determinată de scăderea numărului de studenţi, scădere cauzată şi de acţiunile pe care le-au desfăşurat în ultima perioadă, preocupându-se, din păcate, mai puţin de calitatea actului didactic, de atragerea tinerilor către universitatea reşiţeană, găsind mult mai util să cadă în ridicol prin apariţii „anonime şi nerevendicate” la mitingurile „spontane” organizate.

Astfel de acţiuni nu fac onoare Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi nu reprezintă spiritul învăţământului superior reşiţean. Măsurile ce vor fi luate în perioada următoare vor avea ca scop atât eficientizarea, din punct de vedere financiar, a activităţii didactice, cât şi creşterea ofertei educaţionale pentru atragerea de viitori studenți, fără a neglija componenta de cercetare a universităţii reșițene.

„În încheiere, dorim să vă asigurăm că Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița respectă libertatea de exprimare a presei şi a persoanelor citate de aceştia, atâta timp cât afirmaţiile nu denaturează cu intenţie adevărul, aducând atingere imaginii instituţiei de învăţământ. Totuşi, considerăm că nemulțumirile angajaților universităţii trebuie expuse, prin reprezentanţii acestora, în cadrul şedinţelor/întâlnirilor la care aceştia sunt invitaţi, până în prezent liderii de sindicat nerăspunzând afirmativ invitaţiilor lansate de conducerea universităţii pentru a discuta situaţia UEMR”, au mai precizat reprezentanţii UEM Reşiţa.