Organizația Ambulanța pentru Monumente – Banat intervine, anul acesta, la Bocșa

turn apa Bocsa

Ambulanța pentru Monumente – Banat este o organizație non-guvernamentală implementată de Asociația Prin Banat în județele Timiș și Caraș-Severin, care își propune salvgardarea patrimoniului imobil aflat în stare avansată de degradare, prin intervenții de punere în siguranță a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor, al meșterilor și al comunităților locale, sub stricta supraveghere și îndrumare a specialiștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice.

Prin intermediul unei rețele de socializare, ONG-ul dorește să prezinte cele patru intervenții care vor avea loc în acest an, în același timp explicând tuturor celor care vor să se implice, cum ar putea face asta.

Una dintre aceste intervenții anunțate pentru anul 2021 va fi asupra turnului de alimentare a furnalului, a ansamblului stăvilar şi a canalului de aducţiune a apei din Bocșa, județul Caraș-Severin, în perioada 9.08-30.09. Prima etapă a intervenției menționată de voluntari constă în igienizarea vegetației ce înconjoară ansamblul, demontarea elementelor ce se desprind de structură și degajarea interiorului de moloz și deșeuri, iar în a doua etapă se construiesc cele două șarpante. În cazul turnului se propune realizarea unei structuri noi de acoperire, proiectată pe baza elementelor prăbușite descoperite la baza acestuia. Noua structură de lemn a turnului va fi acoperită cu tablă fălțuită pe suport de astereală, ca urmare a studiului istoric întocmit anterior. În urma montării schelelor se va inspecta starea zidăriei de la nivelul cornișelor și se va interveni prin recompletări punctuale acolo unde va fi necesar. În cazul celorlalte două corpuri se propune demontarea elementelor aflate în stare de precolaps, completarea fermelor prin plombări punctuale dar și refacerea integrală a celor dispărute. În final, se va completa învelitoarea, asigurând astfel punerea în siguranță a întregului ansamblu.

Celelalte trei intervenții vizează biserica romano-catolică „Sf. Vendelin” din Ofsenița, comuna Banloc, județul Timiș, în perioada 21.03-30.04, biserica romano-catolică din Bobda (Mausoleul Csávossy), din comuna Cenei a județului Timiș, în perioada 26.04-29.04, precum și depozitul de cereale din comuna Giera, județul Timiș, în perioada 12.07-24.07.

Cei care doresc se pot înscrie la oricare dintre intervenții până la data de 31 martie, transmițând numele, adresa de email, numărul de telefon și perioada pentru care doresc să se înscrie, pe adresa de e-mail ambulantapentrumonumente@prinbanat.ro sau la numărul de telefon 0720027690, contact Ioana Tiran.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 + 18 =