În ciuda controalelor şi amenzilor, munca la negru în Caraş-Severin nu dispare

salariul minim brut 2

În primele cinci luni ale acestui an, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat un număr de 1.156 de controale la agenţii economici din judeţ, dintre care 645 în domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost dispuse peste 2.000 de măsuri şi au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 631.500 de lei. Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neacordarea repausului săptămânal; lipsa copiei contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; neachitarea drepturilor salariale; nerespectarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Inspectorii de muncă au descoperit un număr de 20 de agenţi economici care practicau munca la negru, numărul celor angajaţi fără forme legale fiind de 20.

Potrivit datelor aferente lunii mai, la angajatorii din judeţ figurează 50.500 de salariaţi activi, 57.104 contracte individuale de muncă în derulare (din care  50.182 pe perioadă nedeterminată şi 6.922 – perioadă determinată). În evidenţă mai sunt şi 435 zilieri.