Granturi atribuite Reșiței pentru șapte clădiri-monument aflate în arealul municipiului

Palatul Cultural

Institutul National al Patrimoniului a atribuit municipiului Reşiţa, cu ocazia împlinirii a „250 de ani de industrie siderurgică”, prin Timbrul Monumentelor Istorice, un grant în cuantum 100.000 lei/obiectiv (TVA inclus), destinat unui număr de șapte clădiri monument aflate în arealul municipiului, care este dedicat numai lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente aferente monumentului.

Monumentele nominalizate de echipa de proiect în consultanţă cu Primăria Reşiţa sunt Biserica Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel„ Câlnic monument categoria B, an datare: 1799, Biserica Evanghelică Reşiţa: monument categoria B, an datare:1901, Biserica Maria Zăpezii: monument categoria B, an datare 1848, Sinagoga: monument categoria B, an datare 1907, Palatul Cultural: monument categoria B, an datare 1928, Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”: monument categoria B, an datare: 1875-1900 și una dintre cele două „Case Blăjiţa”, amplasate în Reşiţa Română, monument categoria B, an datare 1903.

Intervenţiile constă în lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemelor de colectare şi evacuare ape pluviale (jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole). Lucrări de reparaţii, completări, refaceri parţiale la finisajele exterioare și lucrări de reparaţii, înlocuiri, completări, la tâmplăriile exterioare –uşi, porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elementele componente care sunt deteriorate grav, completare/ refacere componente. De asemnea se execută instalarea de elemente de signalectică /semnalizare/iluminat arhitectural monument istoric.

Contractele de execuţie lucrări au fost încheiate între beneficiarii direcţi ai lucrărilor şi firmele de construcţii executante în decursul lunii septembrie a anului în curs, lună în care s-au emis şi ordinele de începere a lucrărilor. Toate obiectivele sunt în curs de execuţie, termenul de finalizare al lucrărilor fiind 10 decembrie 2021.

Reşiţa exersează pentru prima dată acest tip de investiţie, gestul INP, având rolul de a conştientiza utilizatorii monumentelor asupra importanţei clădirilor pe care le folosesc şi mai ales necesitatea de a salva, întreţine, pune în valoare însemnele patrimoniului local, de a ajuta beneficiarii acestora să opereze câteva intervenţii de reabilitare/salvare a clădirii de patrimoniu utilizate, punerea lor în valoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × 2 =