217 elevi din Caraş-Severin s-au înscris pe locurile din învățământul profesional și dual

elevi

Potrivit Inspectoratului Judeţean Şcolar Caraş-Severin, 217 elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional și dual, din care 21 de elevi la învățământul profesional special. Au mai rămas disponibile pentru a doua etapă de repartizare 340 de locuri din totalul de 557 de locuri, toate solicitate de operatorii economici din județul Caraș-Severin pentru cele 14 unități de învățământ care au în oferta școlară calificări profesionale de nivel 3.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenților, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă. Pe lângă dobândirea unei calificări profesionale care le va permite să obțină un loc de muncă mai rapid decât colegii lor care optează pentru învățământul liceal, elevii care aleg să urmeze învățământul dual au o serie de alte avantaje: bursă de studiu lunară în cuantum de 200 de lei; bursă suplimentară de cel puțin 200 de lei, acordată de către operatorul economic la care efectuează stagiul de instruire practică; pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de practică, pot lucra pe o perioadă determinată și, astfel, pot avea câștiguri suplimentare; după finalizarea programului de trei ani de școală duală, își pot continua studiile în clasa a XI-a, la liceu, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat, iar pe durata studiilor liceale, pot să lucreze în meseria pentru care au obținut calificarea profesională. De asemenea, Primăria Reșița oferă elevilor din învățământul dual care provin din alte localități cazare și masă gratuite pe durata școlarizării.

La învățământul DUAL, după prima etapă de admitere, în funcție de opțiunile exprimate, au fost ocupate 67 din cele 221 de locuri disponibile (175 de locuri disponibile în anul școlar 2022-2023), conform solicitărilor operatorilor economici, transmise direct la Ministerul Educației. 

CALENDARUL admiterii în învățământul profesional și dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2023-2024 (etapa a doua de admitere):

• 25-27 iulie 2023: Eliberarea de către unitățile de învăţământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învăţământ profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul dual

Se va elibera o singură fișă de înscriere.

• 25-27 iulie 2023: Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învăţământ care au ofertă educațională pentru învăţământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual. Unitățile de învăţământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

• 27 iulie 2023: Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 + 5 =