Start în depunerea cererilor pentru ajutoarele la încălzire pentru reșițeni

Start în depunerea cererilor pentru ajutoarele la încălzire pentru reșițeni

Familiile şi persoanele singure din Reşiţa al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1.386 de lei, în cazul familiei, respectiv 2.053 de lei – în cazul persoanei singure, pot depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri pentru perioada 01.11.2021 -31.03.2022.

De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută mai sus pot beneficia lunar de suplimentul pentru energie, inclusiv în perioada sezonului rece. Persoanele interesate vor ridica și vor depune aceste cereri la ghişeul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Piața Republicii nr.44) în perioada 01-15 octombrie 2021. Solicitările se pot depune și ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a lunii.

Cererile vor fi însoțite de următoarele acte

Factura de gaze naturale ( a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale);• Factura de energie electrică ( a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică)

Copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani

Copie xerox după actul de proprietate, certificat moştenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donaţie/ contract cu clauză de abitaţie/contract de comodat/contractul de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului ( pentru posesorii de autoturisme)

Adeverința de la Asociația de locatari/proprietari, în care se certifică nominal persoanele care locuiesc și sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanța privind plata gunoiului menajer eliberată de SC BRANTNER SA pentru situațiile unde nu există asociație de proprietari

Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă.

Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii: – adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă – cupoane de pensii – cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani – cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap – alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare – acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc. – adeverinţă eliberată de către Serviciul Public Direcţia Impozite şi Taxe din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deţinute de către familie sau persoanele singure, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale. Titularul cererii poate fi un membru al familiei cu vârsta de peste 18 ani şi care face dovada că locuieşte la adresa pentru care solicită subvenţia cu gaze naturale.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × one =