Reprezentanții Consiliului Județean Caraș-Severin vin cu lămuriri în ceea ce privește litigiul cu ADI Intercom Deșeuri

cj

Astăzi, reprezentanții Consiliului Județean Caraș-Severin au emis un comunicat de presă prin care vin cu lămuriri în ceea ce privește litigiul cu ADI Intercom Deșeuri. Pentru o informare cât mai corectă, vom reda întregul material semnat de reprezentanții instituției județene.

„La data de 22 iulie 2021, cu ocazia Adunării generale a asociaților ADI Intercom Deșeuri Caraș-Severin, a fost adoptată Hotărârea nr. 7 prin care s-a numit președintele asociației, dl. Remus Rof și respectiv, s-a numit noul consiliu director al asociației. Identificând niște vicii în procedura de alegere a forului executiv al asociației și al președintelui acestuia, patru unități administrativ-teritoriale alături de Județul Caraș-Severin au înțeles să se adreseze instanței, solicitând suspendarea executării Hotărârii nr. 7, până la soluționarea definitivă a cauzei, anularea acesteia, precum și a documentelor și formelor care o preced și care sunt consecințe ale acesteia.

În consecință, Tribunalul Caraș-Severin, investit cu soluționarea cauzei la termenul din data de 27.10.2021, a respins cererea de suspendare a executării hotărârii în speță și în termen de cinci zile s-a pronunțat pe fond, dispunând anularea Hotărârii AGA nr. 7 din 22.07.2021. În acest sens, precizăm faptul că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată au fost invocate printre altele și următoarele temeiuri de drept, respectiv art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ potrivit căruia partea vătămată poate solicita suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond, precum și art. 15 în temeiul căruia s-a solicitat suspendarea prin acțiunea principală.

Conform art. 430 alin. 4) din Codul de procedură civilă, o hotărâre supusă recursului se bucură de autoritate de lucru judecat provizorie, pe considerentul că, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 recursul suspendă executarea și se judecă de urgență. În aceste condiții, considerăm că lămurirea dispozitivului hotărârii nu este necesară și mai mult este prematură în ipoteza în care sentința Tribunalului Caraș-Severin nu ne-a fost comunicată și aceasta nu este definitivă. În privința efectelor produse de anularea Hotărârii AGA nr. 7/22.07.2021, precizăm faptul că, anularea unui act administrativ cu caracter individual produce efecte ex tunc (de la început) fiind considerat că nu a existat niciodată, cauza anulării constând atât în caracterul nelegal cât și vătămător al actului administrativ, ceea ce prezumă repunerea părților în situația anterioară și înlăturarea tuturor efectelor vătămătoare, inclusiv desființarea unor acte subsecvente (a se vedea Decizia 3922/27.07.2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Buletinul jurisprudenței 2020 pag. 5-17).

Nu se poate aprecia că Hotărârea AGA nr. 7/2021 este lovită de nulitate așa cum a stabilit instanța de fond, însă rezultatul ei este valid, stare de fapt ce ar denota o veritabilă fractură logică în interpretarea justițiabilă, bazată pe elemente nesemnificative, pe fapte colaterale, pe argumente marginale cu dezvoltări logico juridice periferice“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × one =