Propunere inedită: istoria locală, studiată în şcolile caransebeşene

istoria locala

În ultima perioadă, în mediile culturale şi artistice caransebeşene se discută tot mai intens despre problema studierii, în şcoli, a istoriei locale.

Ioan Cojocariu, directorul Casei de Cultură „George Suru” din municipiu, a declarat că, în urmă cu câţiva ani, s-a vorbit despre o monografie completă a oraşului, iar materialele conţinute de aceasta ar putea fi trecute măcar ca obiect de studiu opţional, dacă nu pot fi incluse într-o programă şcolară ca materie la care să se susţină examene. „În acest fel, cei interesaţi de trecutul Caransebeşului, cei cu aplecare spre filologie, geografie sau istorie să poată avea acces la aceste informaţii, iar un profesor pasionat să le predea aceste cunoştinţe, fie în timpul programului şcolar, fie după ore. Aşadar, şi noi am avut această propunere, pentru că ni se pare o idee foarte bună. Politic sau nu, s-ar putea ca cineva din conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean să poată impune această idee, de a se învăţa măcar istoria localităţii în care elevii merg la şcoală. E o idee foarte bună”, a mai spus Ioan Cojocariu.

Secretarul eparhial al Episcopiei Caransebeşeului, Casian Ruşeţ, crede că, pe lângă orele de istorie, structurate conform curriculei, există suficiente posibilităţi pentru a pune în valoare şi istoria locală. Aceste posibilităţi se rezumă nu doar la activităţi extracurriculare, ci şi la activităţi care pot fi organizate în interiorul şcolilor. „Ca să dau un exemplu, în paginile cărţii «Oraşul Caransebeş în anul dezrobirii sale: 1919», găsim foarte multe informaţii legate de Liceul «Traian Doda», de Institutul Teologic din Caransebeş, respectiv de Institutul Pedagogic Diecezan, deci istoria acestor şcoli se regăseşte şi în acest volum şi, implicit, se confundă cu istoria acestor locuri. Tocmai de aceea, noi le recomandăm profesorilor de religie să insufle această bucurie şi dragoste elevilor, pentru ca, pe lângă disciplina prevăzută în curriculă, în acele ore puse la dispoziţia profesorilor, să le aducă elevilor la inimă aceste realităţi istorice, câteodată dureroase, câteodată plăcute şi pline de glorie. Recomandăm, de asemenea, nu doar profesorilor de istorie sau de religie, dar chiar şcolilor, să organizeze activităţi, poate nu atât de elitiste, dar activităţi care să fie accesibile tinerilor din ziua de azi”, a adăugat părintele Casian Ruşeţ.