Primăria Reşiţa implementează un sistem informatic integrat finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

student invata online

Recent, Primăria Reşiţa a demarat contractul de furnizare ce are ca obiect dezvoltarea unui sistem informatic integrat de servicii pentru cetăţenii municipiului, obiectivul general constând în consolidarea capacității instituționale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice oferite de Primărie, prin simplificarea procedurilor administraţiei locale, reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, eficientizarea activităţii personalului de specialitate prin instrumente de lucru şi a aleşilor locali prin informaţii de calitate în baza cărora să poată lua decizii informate.

Astfel, în următoarele 12 luni se va derula un amplu proces la sfârşitul căruia Primăria Municipiul Reşiţa va beneficia de un sistem informatic integrat ce va conţine componente front-office şi back-office, care vor permite atât interacţiunea electronică cu cetăţenii, prin servicii electronice implementate în cadrul unui portal web dedicat, cât şi aplicaţii dedicate care permit procesarea cererilor primite în cadrul compartimentelor specializate ale Primăriei (aplicaţii back-office): Urbanism (platformă software back-office de tip GIS pentru gestiunea activităţilor de urbanism), Poliţie locală (platformă software pentru gestiunea activităţilor Poliţiei Locale), Patrimoniu, Impozite şi taxe (încasarea obligaţiilor fiscale la bugetul local), Registratură (managementul documentelor), Buget şi contabilitate (managementul activităţilor de gestiune financiară, a veniturilor şi a patrimoniului).

Implementarea sistemului informatic integrat se realizează în cadrul a 2 proiecte derulate de Municipiul Reşiţa cu fonduri nerambursabile obţinute de primărie prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 astfel, implementarea unui sistem de informatizare a administraţiei publice, sistem de management integrat al datelor administraţiei publice şi îmbunătăţirea organizării instituţionale şi a procedurilor la nivelul Municipiului Reşiţa, Codul SIPOCA/SMIS2014+: 657/128386 şi organizarea unei Planificări Echilibrate a Nevoilor Municipiului Reșița – O.P.E.N. Municipiul ReșițaCodul SIPOCA/SMIS2014+: 831 / 135523

Printre beneficiile generate de implementarea soluției informatice integrate se numără creșterea calității serviciilor oferite, printr-o abordare orientată către cetățean, menită să asigure o satisfacție sporită în relația cu instituția. Diversificarea gamei de servicii puse la dispoziție, prin mijloace electronice, on-line, cu impact și utilitate ridicată. Creșterea accesibilității cetățenilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, independent de locație sau timp, la serviciile în domeniul administrației publice locale, prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente, care elimină necesitatea deplasării fizice la locațiile instituției și asigură disponibilitatea permanentă, 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână şi creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii instituției, translatând în practică conceptul de oraș inteligent, printr-un sistem de administrație electronică care promovează servicii cu valoare adăugată sporită

Facilitarea unei administrații participative, prin deschiderea către cetățean și asigurarea transparenței actului administrativ. Creșterea capacității operaționale de a oferi servicii publice, prin intermediul sistemului informatic care facilitează asigurarea de servicii alternative (servicii electronice, on-line) celor prestate în mod tradițional. Alinierea activităţii instituției la standardele Uniunii Europene privind administraţia locală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 4 =