Primăria Reșița adoptă o nouă grilă de criterii de alocare și regulament de utilizare pentru locuințele sociale

mociur

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Reșița a adoptat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.741 din 28.12.2923 o nouă grilă de criterii de alocare a locuințelor sociale în baza cărora vor fi prioritizate dosarele depuse pentru repartizarea unei locuințe sociale în Municipiul Reșița. De asemenea, prin HCL nr. 1 din 11.01.2024, Primăria a adoptat un nou Regulament de Utilizare care se va aplica stocului de locuințe sociale care se află la momentul actual în curs de construcție sau reabilitare pe raza municipiului, mai precis în zona Mociur și zona Stavila.

Demersurile de îmbunătățire a cadrului de reglementări locale cu privire la sprijinul locativ oferit de Primăria Reșița persoanelor și familiilor ce provin din grupuri marginalizate este justificat de importanța majoră a acestor măsuri în combaterea sărăciei și marginalizării. O locuință adecvată are un impact dovedit pozitiv asupra capacității unei persoane de a se integra în societate, de a fi activă în educație, formare sau muncă și așadar de a ieși din situații de vulnerabilitate. În consecință, noua grilă de alocare prioritizează mai bine accesul la o locuință pentru persoanele care se confruntă cu forme de vulnerabilitate și deprivare locativă severă. Modificările propuse țintesc, pe de o parte, să actualizeze grila în lumina ultimelor priorități și prevederi exprimate în Legea Locuinței 114/1996. Pe de altă parte, scopul modificărilor este să permită autorității locale să ofere asistență locativă într-un mod mai țintit și adecvat pentru nevoile observate în oraș și să folosească în mod eficace fondul locativ disponibil.

Printre altele, principalele modificări aduse grilei sunt următoarele:

  • Introducerea unor criterii care recunosc și iau în considerare situația persoanelor care-și duc viața în locuințe improvizate, neconforme, fără forme legale, fără acces la utilități de bază, în situații care le pun în pericol sănătatea și siguranța.
  • Introducerea unor criterii menite să prioritizeze familiile monoparentale, victimele violenței domestice și victimele traficului de persoane pentru a adresa situații care pun în situații de risc exacerbat femeile și persoanele care depind de ele (copii, vârstnici).
  • Modificarea și adăugarea unor criterii care vizează persoanele cu dizabilități sau care suferă de condiții care le afectează mobilitatea și au nevoie de o locuință conformă și adaptată nevoilor prezentate de starea lor de sănătate (e.g. rampă de acces, locuință la parter, etc.)

În paralel, a fost realizat și adoptat Regulamentul de utilizare pentru noile locuințe sociale. Regulamentul este menit să prevină degradarea rapidă a stocului nou construit/modernizat prin a stabili clar responsabilitățile chiriașilor și ale primăriei de a întreține și repara spațiile comune și unitățile locative închiriate. De asemenea, regulamentul stipulează necesitatea organizării formale a chiriașilor în asociații care să gestioneze în timp real și în mod transparent costurile împărțite, conflictele între vecini, nevoile de intervenții la nivel de bloc și interacțiunea recurentă cu autoritățile. Nu în ultimul rând, regulamentul detaliază procedurile de comunicare între autoritățile responsabile și chiriași pentru a preveni situații abuzive sau conflictuale și a menține relații bune și transparente cu chiriașii, prin care acestora li se facilitează accesul la servicii sociale integrate.

Propunerile de grilă și regulament au fost elaborate cu sprijin tehnic din partea MKBT, construind pe discuții la nivel tehnic cu direcțiile de specialitate ale Primăriei Reșița, consultarea și aplicarea de chestionare cu beneficiari de locuințe sociale din Municipiul Reșița și studierea bunelor practici naționale și internaționale în domeniu. Acest demers face parte din proiectul „Locuim împreună în Reșița”, finanțat de GAL Reșița și implementat de Primăria Municipiului Reșița, în perioada 2022-2023 . Proiectul „Locuim împreună în Reșița” a fost unul integrat, care a avut peste 200 de beneficiari direcți din zonele Dealu Crucii, Mociur, Stavila, Moara Juracek, Traian Lalescu, Libertății, Rânduri (Orașul vechi muncitoresc), Lend și Colonia Baraj. Proiectul a constat atât în măsuri de actualizare și îmbunătățire a cadrului de proceduri interne privind sprijinul locativ, cât și în măsuri de facilitare și acompaniere în relocare, asistență juridică pentru reglementarea actelor (de identitate, proprietate, stare civilă), îmbunătățirea standardelor de locuire prin dotări de echipamente (frigider, dotări de bucătărie), plus diverse acțiuni comunitare și campanii de informare pentru combaterea discriminării. În paralel, Primăria Reșița a realizat lucrări de renovare și îmbunătățire a stocului de locuințe publice din aceste zone.

Noua grilă, regulamentul și întreg proiectul căruia se subscriu, fac parte dintr-un demers mai amplu de combatere a sărăciei și marginalizării urbane din oraș, susținut prin Strategia de Dezvoltare Locală implementată de Grupul de Acțiune Local Reșița, cu finanțare europeană. Tot prin intermediul acestei strategii au fost și sunt în continuare derulate investiții pentru a moderniza și extinde stocul de locuințe aflate în proprietatea primăriei, modernizarea infrastructurii publice (școli, spații publice ș.a.) și a accesibilității zonelor urbane marginalizate din oraș.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sixteen + fifteen =