Primăria Anina derulează un proiect amplu de ajutorare a persoanelor defavorizate

În perioada august 2017 – august 2020 în orașul Anina se derulează un proiect de sprijin pentru populația fără venituri sau cu venituri mici, în valoare totală de 14.488.673 lei. Proiectul este derulat de către un grup de cinci parteneri :

 • Asociația de Binefacere Pro Vitam Reșița;
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș – Severin;
 • S.C. Top Media SRL Reșița;
 • Primăria Orașului Anina
 • Liceul Mathias Hammer Anina

Pentru activitățile ce le desfășoară în cadrul proiectului, Primăria Orașului Anina beneficiază de o finanțare europeană de 2.443.940 lei iar Liceul Mathias Hammer Anina o finanțare de 582.897 lei.

În ceea ce privește activitățile derulate de către Primăria Orașului Anina, în cadrul proiectului au fost informate individual un număr de 1436 persoane și au fost organizate 4 evenimente de informare și conștientizare. Au fost identificate și selectate în grupul țintă un număr de 511 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, dintre care 147 sunt de etnie rromă.

Toate persoanele eligibile, incluse în grupul țintă, au beneficiat prin acest proiect, după caz, de consultații medicale gratuite, fizioterapie, de servicii de consiliere, mediere, orientare profesională și consultanță pentru demararea unei afaceri / activități independente, precum și de programe de învățământ tip a doua șansă, școală după școală și educație preșcolari.

În cadrul Centrului de Afaceri a fost înființat un Centru de Servicii Integrate Socio-Medicale în care un număr de 508 persoane au beneficiat de servicii socio-medicale din care 146 persoane de etnie rromă. Dintre acestea, 291 persoane au beneficiat de îngrijire personală, 42 persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu și 414 persoane au beneficiat de recuperare/reabilitare.

Pentru persoanele din grupul țintă, Primăria Anina a furnizat serviciu de asistență pentru rezolvarea unor acte personale. Astfel 47 persoane au beneficiat de reglementare acte de identitate, dintre care 8 de etnie rromă; pentru 10 persoane au fost întocmite dosare pentru drepturile de asistență sociale, din care 6 au fost de etnie rromă; pentru 2 persoane au fost întocmite dosare pentru acte de proprietate.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, 369 persoane din grupul țintă au beneficiat de acestea, din care 86 persoane de etnie rromă. Astfel, în funcție de pregătirea școlară avută la bază :

– 258 persoane, din care 66 de etnie rromă au absolvit cursurile de Competențe Civice, Sociale, în Științe și Tehnologie, fiind recompensați fiecare cu suma de 1440 lei și câte un pachet cu alimente în valoare de 606,80 lei.

– 189 persoane, din care 36 de etnie rromă au absolvit diferite cursuri de calificare :

 • Curs de infirmieră – 14 persoane, fiind recompensați fiecare cu suma de 3600 lei și un pachet cu alimente în valoare de 1487,50 lei;
 • Cursuri de îngrijitori bătrâni la domiciliu, brutar, dulgher tâmplar parchetar, pavator, mecanic vulcanizator, peisagist-floricultur, agent curățenie, etc – fiind recompensați fiecare cu suma de 1800 lei și un pachet cu alimente în valoare de 693,70 lei;

– 98 persoane din grupul țintă s-au angajat, dintre care 11 de etnie rromă;

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru demararea unei afaceri/activități independente, 295 persoane din grupul țintă au beneficiat de acestea, din care 73 persoane de etnie rromă. Astfel :

 • 24 persoane au absolvit cursul de competențe antreprenoriale, din care 1 de etnie rromă, fiind recompensați fiecare cu suma de 1440 lei și câte un pachet cu alimente în valoare de 606,80 lei.;
 • Au fost depuse 9 planuri de afaceri;
 • 7 persoane/firme au beneficiat servicii de consultanță pentru îndeplinirea planului de afaceri;
 • Au fost înființate 7 firme;
 • S-au semnat 5 contracte de subvenții.

În ceea ce privește sprijinul pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii :

 • 19 copii participanți la învățământ preșcolar, din care 16 de etnie rromă;
  • S-au primit rechizite școlare în valoare totală de 5.435 lei;
  • În funcție de prezențe, părinții au primit pentru copii în total 280 pachete cu hrană, în valoare de148,63 lei / pachet;
 • 24 copii participanți la programul școală după școală, din care 20 de etnie rromă;
  • S/au primit rechizite școlare în valoare totală de 27.551,83 lei;
 • 25 persoane la programul a doua șansă, din care 18 de etnie rromă;
  • În funcție de prezențe, persoanele participante au primit în total 432 pachete cu hrană, în valoare de 413,05 lei / pachet;

Prin acest proiect, au fost acordate o serie de subvenții conform prevederilor legale în vigoare, pentru:

– subvenții în baza a 5 contracte pentru înființarea unui număr de 5 societăți comerciale noi pe raza orașului Anina, în valoare totală de 549.862 lei. Cele 5 firme au creat un număr total de 5 noi locuri de muncă.

– subvenții în baza a 3 contracte pentru o societate comercială din Anina care a organizat programe de ucenicie pentru un număr de 10 ucenici angajați din Anina;

– subvenții în baza a 18 contracte pentru un număr de 9 societăți comerciale din Anina care au angajat un număr de 28 persoane din Anina.

Valoarea subvențiilor acordate pentru ucenici și angajați a fost de 540.462 lei.

La finalul proiectului, toate persoanele înscrise în grupul țintă al proiectului vor mai beneficia de câte un pachet cu hrană în valoare de 99,10 lei / persoană.

Trebuie observat că cea mai mare parte a proiectului este destinată educației, reconversiei profesionale și sociale și ocupării persoanelor din grupul țintă, doar o mică parte materializându-se din punct de vedere fizic în reabilitarea blocului G de pe str. Uzinei din Anina.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •