Noi modificări ale Codului Fiscal, începând cu 1 august

cod-fiscal

Începând cu data de 1 august 2022, au intrat în vigoare o serie de modificări ale Codului Fiscal. O parte dintre ele vi le prezentăm în cele ce urmează.

Conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 august 2022, contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

În aplicarea acestor prevederi, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la punctele a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la litera e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.

În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată la veniturile salariale realizate de către angajat este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită de O.G. nr. 16/15.07.2022, diferenţa se suportă de către angajator în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

4 × one =