Locuitorii din Moldova Nouă mai au câteva zile pentru a depune cereri în vederea obţinerii unui loc de parcare

parcari moldova noua

Termenul-limită până la care locuitorii din Moldova Nouă pot solicita un loc de parcare este data de 1 noiembrie, inclusiv.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație solicitanții vor depune, la Biroul Patrimoniu, următoarele documente cerere tip; documente privind domiciliul/reședința: B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință; documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat (încheiat la notar); certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul); declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public; certificat fiscal eliberat de către Primăria orașului Moldova Nouă – Serviciul Taxe și Impozite, care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepție de la plată amenzile aflate în litigiu și cele al căror termen de contestare nu a expirat).

Documentele se depun la Biroul Patrimoniu până la data de 01.11.2022, inclusiv, în calitate de administrator al parcărilor de reședință, urmând a fi înștiințați despre data, ora și locul în care va avea loc procedura de atribuire/licitație, precum și de numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință aferente imobilului/imobilelor din care fac parte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × 2 =