La Reşiţa sunt disponibile 158 de locuri pentru învăţământul dual şi profesional

scoala duala

Potrivit Inspectoratului Judeţean Şcolar Caraş-Severin, pentru cea de a doua etapă de admitere sunt disponibile 158 de locuri, 148 la învățământul profesional și dual și 10 la învățământul profesional special.

Numărul de locuri alocat pentru învățământul profesional și dual a rezultat din solicitările agenților economici care doresc să se implice în desfășurarea instruirii practice. Cele 391 de solicitări, din care 175 pentru învățământul dual, au fost aprobate de Ministerul Educației. În ultima coloană din documentul atașat aveți agenții economici implicați și numărul de locuri solicitate pentru fiecare calificare. 269 de elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional și dual, din care 26 de elevi la învățământul profesional special.

Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenților, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă. Pe lângă dobândirea unei calificări profesionale care le va permite să obțină un loc de muncă mai rapid decât colegii lor care optează pentru învățământul liceal, elevii care aleg să urmeze învățământul dual au o serie de alte avantaje: bursă de studiu lunară în cuantum de 200 de lei; bursă suplimentară de cel puțin 200 de lei, acordată de către operatorul economic la care efectuează stagiul de instruire practică; pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de practică, pot lucra pe o perioadă determinată și, astfel, pot avea câștiguri suplimentare; după finalizarea programului de trei ani de școală duală, își pot continua studiile în clasa a XI-a, la liceu, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat, iar pe durata studiilor liceale, pot să lucreze în meseria pentru care au obținut calificarea profesională. De asemenea, Primăria Reșița oferă elevilor din învățământul dual care provin din alte localități cazare și masă gratuite pe durata școlarizării.

CALENDARUL admiterii în învățământul profesional și dual de stat

  • 26-30 iulie 2021: Eliberarea de către unitățile de învăţământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învăţământ profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s- au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dual.

Se va elibera o singură fișă de înscriere.

  • 30 iulie – 3 august 2021: Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și- au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional/dual, la unitățile de învăţământ care au ofertă educațională învăţământ profesional de stat și/sau învăţământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat. Unitățile de învăţământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  • 3 august 2021: Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional și dual, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional și dual.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

19 − twelve =