Deşi legea ne protejează, ambrozia creşte între blocuri

AMBROZIE

„Ambrosia artemisifolia“ este o buruiană invazivă adventivă de carantină, originară din America de Nord. Crește pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruine și locuri lăsate în paragină. Locuri în paragină sunt şi cele dintre blocuri, neîngrijite de locatari ori de autorităţi, aşa cum sunt cele din cartierul reşiţean Micro II, unde a fost făcută fotografia. Nu acesta ar fi necazul cel mare, ci faptul că această buruiană reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. „Polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, astm, leziuni urticariene de contact) la sfârșitul verii – începutul toamnei, fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului bronșic“, spun specialiştii.

„Iarba pârloagelor“ sau „iarba de paragină“, cum este cunoscută ambrozia în popor, a făcut obiectul unor acte normative, menite să ne protejeze de efectele ei. Cel mai important dintre toate este Legea 62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia.

Potrivit legii, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane. În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietariia acestor prevederi legale, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialiști desemnați din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, direcțiilor județene de sănătate publică și autorității publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.

Acesta lucru este valabil pe hârtie. În realitate, însă, ambrozia creşte peste tot, acolo unde asociaţiile de proprietari aşteaptă să vină oamenii primăriei să o smulgă, iar primăria se prevalează de faptul că nu se poate transforma în agenţie de detectivi particulari. Din această poveste, cei care au de pierdut sunt persoanele alergice, pentru care începutul toamnei devine un calvar.