Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin finanțează 60 de afaceri cu bani europeni

SEDIU camera de comert

1.800.000 de euro pentru 60 de start-up-uri

Anul acesta se împlinesc zece ani de când Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin implementează cu succes proiecte europene prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, devenit din 2014 Programul Operațional Capital Uman. Sunt proiecte care au suscitat interesul a sute de societăți comerciale și a mii de beneficiari persoane fizice din județul Caraș-Severin sau din Regiunea Vest, dar, prin parteneriatele realizate, și din alte regiuni ale țării.

Și în prezent, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin  este beneficiarul a două proiecte europene finanțate din Fondul Social European și din Bugetul național prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, prin care vor fi finanțate 60 de noi afaceri și vor fi create minim 120 de locuri de muncă de către persoane reîntoarse în țară din Diaspora sau de către antreprenori din Regiunea Vest.

Într-o primă etapă, prin proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”, au fost create premisele pentru inființarea, sprijinirea și asigurarea sustenabilitații pentru 24 întreprinderi nonagricole și crearea a peste 48 locuri de muncă în mediul urban din Regiunea Vest, dar și din mai multe județe din Nordul Moldovei. În urma participării la cursurile de formare antreprenorială, finalizate prin elaborarea unui plan de afaceri, un număr de 24 de persoane au îndeplinit criteriile de eligibilitate, urmând ca afacerile propuse să fie finanțate. În prezent, sunt furnizate fiecărui participant servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru asigurarea înființări și demarării funcționării noilor firme. În această perioadă va fi acordat și ajutorul de minimis, reprezentând 75% din suma solicitată, adică maxim 30000 de Euro. A doua tranșă va fi acordată numai dacă, în primele 12 luni de funcționare, întreprinderea va realiza venituri reprezentând 30% din suma primită inițial.

„În luna ianuarie 2019, a fost încheiată și prima etapă a proiectului „Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Vest”, prin care vor fi inființate 36 întreprinderi și vor fi create peste 72 de locuri de muncă în orașe din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Și în acest caz au fost selecționate cele mai bune planuri de afaceri care vor primi o finanțare de maxim 40.000 de euro. După înființarea celor 36 de întreprinderi, vor fi încheiate contracte de finanțare și va fi acordat ajutorul de minimis, reprezentând 75% din suma solicitată, pentru inițierea și funcționarea afacerii. La fel ca și în cazul proiectului pentru românii din Diaspora, a doua tranșă va fi solicitată numai dacă în primele 12 luni de funcționare, întreprinderea va realiza venituri reprezentând 30% din prima tranșă acordată“, ne-a mărturisit Petru Buzzi, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin.

Etapa finală a proiectelor va consta într-un program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri. După cum susţine Petru Buzzi, experții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin, cu experiență în implementarea proiectelor europene, dar și  cu un sprijin calificat și constant din partea ofițerilor de monitorizare ai autorității de management OIR POSDRU Vest Timișoara, sunt pregătiți să îndeplinească obiectivele asumate în cele două proiecte, pentru ca rata de succes să fie maximă.