Anul trecut, Caransebeșul „a produs” peste 6.000 de tone de gunoi

transal masina e1588064884283

Conform unui raport privind starea economică şi socială a municipiului, precum şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2019, activitatea de salubrizare desfăşurată de SC Transal Urbis SRL Caransebeş pe raza oraşului este împărţită în două sectoare, deservite de un număr de 26 de muncitori.

Astfel – se arată în informare –, anul trecut s-au măturat manual 16,3 milioane mp de străzi, alei şi trotuare, s-au curăţat manual de zăpadă 270.475 mp de străzi, s-au ras 3.550 ml de rigole, s-au transportat 5.184 mc de deşeuri stradale şi s-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 270.475 mp.

Pentru activitatea de colectare duală (pubelă uscată – materiale reciclabile), municipiul Caransebeş are amenajate un număr de 40 de platforme, deservite de trei autocompactoare şi o camionetă. Colectarea se face în pubele de 120 l şi 240 l, containere de 1,1 mc şi în saci menajeri oferiţi gratuit pentru deşeurile reciclabile, acestea fiind ridicate zilnic de la platformele special amenajate şi o dată pe săptămână de la zonele cu case. În cursul anului trecut, pe raza oraşului s-au colectat 358,8 tone de deşeuri reciclabile, din care 163,3 tone hârtie şi carton, 0,03 tone metal şi sticlă, 137,8 tone PET şi plastic, 9,1 tone de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi 48,4 tone de textile.

De asemenea, s-au mai colectat 6.617,5 tone de deşeuri menajere, din care 312,8 tone rezultate din construcţii şi demolări.

Cantitatea de deşeuri supuse depozitării finale în cursul anului trecut a fost de 6.468,7 tone.

Preluarea de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interiore de la populaţie se face la cerere, în containere de 6 mc. Deşeurile de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice uzate se ridică o dată pe lună, sau la cerere.

În ceea ce priveşte transportul public local de persoane pe raza municipiului Caransebeş, acesta s-a efectuat numai cu autobuzele şi microbuzele SC Transal Urbis SRL, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare.

Acest serviciu funcţionează prin curse regulate în baza a patru licenţe de traseu aprobate de Primăria municipiului. Acestea sunt Traseul nr. 1, Pipirig – Jupa – Pipirig, cu 15 curse zilnic în zilele lucrătoare şi şase în zilele nelucrătoare; Traseul nr. 2, Pipirig – Balta Sărată – Pipirig, cu 15 curse zilnic în zilele lucrătoare şi şase în zilele nelucrătoare; Traseul nr. 3, Pipirig – Spitalul municipal – Aeroport – Pipirig, cu şase curse în zilele lucrătoare şi trei în cele nelucrătoare; Traseul nr. 4, Pipirig – Valea Cenchii – Pipirig, cu şase curse zilnic în zilele lucrătoare şi trei în zilele nelucrătoare.

Anul trecut, cele patru autobuze cu o capacitate maximă de 105 locuri şi cele două microbuze cu o capacitate de 27 de locuri au parcurs în total 144.144 de kilometri.

Tariful practicat de societate pentru un traseu este de 2 lei pentru o călătorie, dar se emit şi abonamente cu valoarea de 50 de lei, indiferent de numărul călătoriilor efectuate. Astfel, în 2019 s-au vândut 40.814 bilete şi s-au eliberat 342 de abonamente.

De asemenea, ca urmare a subvenţiei acordate de administraţia locală, o serie de categorii de persoane au beneficiat de gratuitate la transportul public, numărul legitimaţiilor eliberate anul trecut fiind de 1.355.

În 2019 – se mai arată în raport –, subvenţia totală alocată de administraţia locală societăţii Transal Urbis s-a ridicat la 1.049.384 de lei, respectiv 87.000 de lei lunar.