Măsuri împotriva incendiilor la arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale

incendiu vegetatie

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că, în această perioadă, odată cu trecerea iernii, se manifestă o creştere a arderilor necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată.

În scopul evitării producerii incendiilor datorate acţiunilor de ardere a vegetaţiei uscate, miriştilor, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, cât și a evitării producerii de pagube financiare, materiale sau umane, reprezentanții Inspectoratulul pentru Situații de Urgență “Semenic” al județului Caraș-Severin, fac un apel către cetăţeni pentru a efectua toate lucrările cu luarea tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor, anterior desfăşurării acestor activităţi.

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de secetă şi la lăsarea întunericului.

2. Supravegherea în permanentă a focului până la stingerea completă a acestuia.

3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse.

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte pentru cazul în care focul scapă de sub control.

5. Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite și prin izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate cu luarea măsurilor ce se impugn pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn etc.) şi 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile.

7. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens, iar eliberarea acestuia se face potrivit Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605/579/2008.

Nerespectarea măsurilor specifice se sancționează conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

19 − 8 =