Cursuri de calificare gratuite prin AJOFM Caraș-Severin

SEDIUL

În cursul lunii martie 2020, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin va organiza un curs de calificare în meseria de inspector securitate și sănătate în muncă la Reșița, curs la care vor participa un număr de 20 de persoane înregistrate în evidențele instituției.

De asemenea, AJOFM Caraș-Severin face înscrieri pentru organizarea de cursuri în    meseriile de: agent vânzări, agent de securitate, bucătar, cameristă, îngrijitor bătrâni la domiciliu, instalator instalatii tehnico-sanitare și de gaze, inspector securitate și sănătate în muncă, frizer-coafor-manichiură-pedichiură, lucrător finisor pentru construcții, electrician exploatare medie și joasă tensiune, lucrător în comerț, operator introducere, validare și prelucrare date, competențe cheie și îngrijitor spații verzi, cursuri ce vor începe în momentul completării claselor.

Cursurile sunt gratuite pentru pesoanele înregistrate in evidențele AJOFM Caraș-Severin și care se regăsesc în una din următoarele situații: sunt șomeri; sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ; au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au acces pe piaţa muncii; sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României; nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie; desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. De asemenea, persoanele private de libertate beneficiază de cursuri gratuite de formare profesională.

Pentru detalii, persoanele interesate se pot adresa AJOFM Caraș-Severin (tel 0255/212160) sau pot vizualiza oferta de cursuri pe site-ul www.anofm.ro, la secţiunea dedicată AJOFM Caraș-Severin/“Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.