Apicultorii cărăşeni mai au timp să depună actele pentru ajutorul de minimis

Reprezentanţii Direcţiei Agricole Caraş-Severin informează apicultorii cărăşeni că până în 15 septembrie se pot depune documentele necesare pentru ajutorul de minimis. Crescătorii de albine vor prezenta o copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal.

De asemenea, dosarul va conţine şi copie a atestatului de producător valabil la data depunerii cererii; (doar pentru Persoane Fizice), copie a certificatului de înregistrare (CUI) la Registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică.

Apicultorii vor face dovada unui cont activ bancă/trezorerie – extras cont; copia documentului de înregistrare / autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către Direcţia Sanitar-Veterinară, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

Toate aceste acte vor fi introduse într-un dosar plastic cu șina, documentele prevăzute mai sus sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × three =